Den brittiska tidskriften Times Higher Education rankar varje år ett stort antal universitet. I årets ranking faller Karolinska institutet till plats 49 bland 1 799 rankade lärosäten. Det är den lägsta rankningen för KI sedan 2011, så långt tillbaka som statistiken sträcker sig. Det kan jämföras med toppåren 2016 och 2017, då Karolinska institutet låg på en 28:e plats.

Lärosätena betygsätts på flera områden, exempelvis undervisningsmiljö och forskning. KI:s främsta styrka i detta avseende är det vetenskapliga avtrycket i citeringar. Där får KI 94 på en 100-gradig skala. KI:s sämsta gren är undervisningen, där KI får drygt 51 poäng. Undervisningskategorin i sig består av olika komponenter, till exempel personaltäthet och vilket rykte universitetet har.

Trots KI:s fall på rankningen, är universitetet det bästa i Norden. Och inom kategorin »clinical and health«, kommer dock lärosätet på en 13:e plats, strax efter King’s College i Storbritannien. Längst upp inom hälsa ligger Oxfords universitet i samma land, följt av Harvard i USA.

Och så ser det också ut på rankningen totalt sett, i alla kategorier. Oxford, som alltid legat i toppskiktet, har varit etta de senaste sex åren. Harvard, som 2011 rankades högst i världen, återupprepar sin andraplats från i fjol.

Topp 10 domineras av Storbritannien och USA, och det är först på elfte plats som Schweiz bryter det mönstret. Det näst bästa svenska universitetet är Lund på plats 119, följt av Uppsala på plats 148.

Nyligen presenterades en annan stor rankning av universitet. På den så kallade Shanghai-listan, som görs av Jiao Tong-universitetet, låg KI på plats 41, vilket var en liten förbättring. Det näst bästa svenska universitetet i den rankningen var Uppsala på plats 89 och Stockholm på 90. Men här var Köpenhamns universitet bäst i Norden på plats 39.

Läs mer om Times Higher Educations ranking på tidskriftens webbplats.

Läs även:
KI klättrar i universitetsrankning