Hugo Zeberg, biträdande lektor vid institutionen för neurovetenskap på Karolinska institutet.

Hugo Zeberg jobbade med akutpatienter en hel del under pandemin, samtidigt som han hade ett pågående forskningssamarbete med Svante Pääbo och därmed satt på banbrytande kunskap om neandertalgenomet.

Genom att jämföra de riskgensekvenser som kommit fram med neandertal-DNA kunde de båda forskarna se att människan ärvt den största genetiska riskfaktorn för covid-19, det vill säga den som fördubblar risken att bli svårt sjuk, från neandertalarna.

– När vi fick fram den där kopplingen mellan neandertalgenomet och covid-19 var det naturligtvis jättespännande, säger han.

Hugo Zebergs spontana kommentar till att Svante Pääbo tilldelats 2022 års nobelpris i fysiologi eller medicin är att det är både glädjande och lite förvånande att den här evolutionära genetiska forskningen fått spridning inom hela den medicinska och fysiologiska världen.

– Äntligen, säger vi som jobbar med det här.

Han har själv varit en del av den här forskningskonstellationen sedan 2017 och menar att bland det viktigaste vi kan få ut av den här forskningen är att vi får lära oss mer om vad det är att vara människa.

– Man kan se det som ett pris för evolutionen. Vi funderar nog alla på den vetenskapliga berättelsen som ledde fram till vilka vi är i dag. Alla är vi väl intresserade av vilka vi är och vad vi kommer ifrån, lika väl som många av oss funderar på rymden och universums uppkomst. Den här forskningen berättar något om oss som människor, säger Hugo Zeberg.

I framtiden skulle upptäckten av den specifika genvarianten som ger skydd mot svår covid-19 kunna leda till nya läkemedel, enligt en artikel i tidningen Läkemedelsvärlden.

Läs mer:

Svante Pääbo får Nobelpriset för upptäckter om människans evolution