De totala personalkostnaderna i Region Västernorrland har ökat med en miljard, eller 25 procent, sedan 2016 då BB i Sollefteå lades ner. Även kvinnosjukvården dras med ökade kostnader, visar en genomgång som Dagens Nyheter har gjort. Exempelvis har kostnaden för inhyrd personal fördubblats, från 6,1 miljoner 2016 till 12,1 miljoner förra året.

Men Helena Dahlin, chef för kvinnosjukvården, tycker att kostnadsutvecklingen de senaste åren är rimlig – och tror att kostnaderna hade varit ännu högre om Sollefteås BB varit kvar.

– Men det är jättesvårt att bedöma. Ingen kan veta det helt säkert, säger hon till tidningen.

Dessutom har ett forskningsprojekt visat att det förekommit ovanligt många igångsättningar av icke-medicinska orsaker i området runt Sollefteå och Kramfors. Den långa resvägen till sjukhus uppges vara en anledning.

– Igångsättningar är ingenting som görs över en kafferast. De tar ofta flera dygn, kostar mer och leder till dåliga förlossningsupplevelser, säger Ingegerd Hildingsson, professor i reproduktiv hälsa vid Uppsala universitet.

Kvinnorna i Sollefteå kommun föder också ungefär 40 procent färre barn under vintern jämfört med innan BB lades ner, enligt statistik från SCB, som DN har tagit del av.

Läs också: Maktskifte på gång i Västernorrland