Läkaren hade en provanställning vid en vårdcentral 2021, men blev under den tiden allvarligt sjuk, rapporterar Arbetet. Läkaren ska ha försökt att få besked om hon skulle få behålla sin anställning, också efter provperioden. När svaret uteblivit utgick hon från att provanställningen övergått i en tillsvidareanställning.

Arbetsgivaren har däremot hävdat att hon sagts upp muntligt under provperioden, medan läkaren uppger att det första beskedet om uppsägning kom i form av ett SMS flera månader efter att provanställningstiden gått ut. Då ska det ha rört sig om ett nej som svar på frågan om hon var anställd.

Parterna har nått en förlikning i tingsrätten där läkaren får en ersättning på 225 000 kronor. Enligt hennes representant i förhandlingen är det ett högt belopp.