Enligt ett beslut från Ivo har en läkare verksam vid en klinik i sydöstra Sverige inte utfärdat läkarintyg med »tillräcklig noggrannhet och omsorg« och kritiseras därför. I beslutet skriver Ivo att det rör sig om intyg gällande två personer som sedan dömts till långa fängelsestraff för grova bidragsbrott kopplade till rätten till personlig assistans, där läkarintyg har stor vikt.

Läkaren ska till stor del baserat sina intyg på utsagor från anhöriga och tidigare bedömningar då personerna varit svårundersökta vid de tillfällen de träffat läkaren. Enligt förundersökningsmaterialet i de bägge fallen har dock personerna inte haft ett sådant stort hjälpbehov som de uppgett, skriver Ivo.

»Att en patient inte är sanningsenlig vid bedömningar av hjälpbehov ska enligt Ivos mening dock inte leda till att läkarintyg utfärdas där hjälpbehovet beskrivs med sådan tydlighet som du har gjort«, står det i beslutet. Tillsynsmyndigheten anser dock inte att det finns skäl att ansöka om prövotid eller indragen legitimation för den aktuella läkaren.