Från och med 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Syftet är att förbättra patientsäkerheten, höja yrkets status, förbättra villkor och få tydligare ansvarsområde.

Nu har Socialstyrelsen kommit med förslag om föreskrifter och allmänna råd för yrkestiteln undersköterska, som är ute på remissrunda.

Läkarförbundet är starkt kritiskt. Läkarstudenter och utlandsutbildade läkare kommer nämligen inte längre kunna arbeta som undersköterska under studietiden eller i väntan på en svensk läkarlegitimation från nästa sommar, om förslaget går igenom.

Madeleine Liljegren

– Jag har svårt att se hur vården kan gå runt överhuvudtaget utan att den här möjligheten finns kvar. Läkarna bidrar så mycket i dag som undersköterskor, säger Madeleine Liljegren, ordförande i Läkarförbundets utbildningsutskott.

Förbundet reagerar starkt på att läkarstudenter och utlandsutbildade läkare varken nämns i föreskrifterna eller i konsekvensutredningen. Läkarförbundet har inte heller tillfrågats om att lämna synpunkter på de förslagen till nya föreskrifter, trots att medlemmarna berörs.

– Jag tror det är en genuin miss som Socialstyrelsen har gjort, säger Madeleine Liljegren.

Läkarförbundet anser att Socialstyrelsen bör ändra föreskrifterna så att ett antal terminer på läkarprogrammet likställs vid kraven på att inneha yrkestiteln undersköterska.

»Det vore en stor förlust om denna kompetens inte togs tillvara inom sjukvården. I slutändan är det patienterna som drabbas om schemarader inte längre kommer gå att fyllas med hjälp av läkarstudenter och utlandsutbildade läkare«, skriver förbundet till Socialstyrelsen.

– Ur ett organisatoriskt perspektiv är det viktigt för bemanningsfrågan, inte minst under sommarmånaderna, men också för att få in utlandsutbildade i svensk sjukvård, säger Madeleine Liljegren.

Hon beskriver det även som en betydelsefull erfarenhet för läkarna i deras yrkesroll. Utan den riskerar klyftorna mellan olika personalkategorier i vården att växa och det interprofessionella samarbetet att försämras.

Madeleine Liljegren arbetade själv som undersköterska på neonatal-iva under utbildningen.

– Det var väldigt värdefulla somrar, jag lärde mig jättemycket. Inte minst om hur vårdteamet fungera och vilka olika uppgifter man har.

Hur långt in på läkarutbildningen som en student bör ha kommit för att få arbeta som undersköterska lämnar Läkarförbundet däremot öppet.

– Vi vill inte ge en exakt gräns. Men vi tycker att det finns en poäng med att man har gått några terminer i alla fall. I dag är det ganska vedertaget att man ska ha gått minst tre terminer, säger Madeleine Liljegren.