– En del av de förslag som presenterades ligger i linje med det som Läkarförbundet drivit under lång tid. Bland annat en nationell plan för kompetensförsörjning. Vi tycker att det är bra att staten kartlägger behovet men vill gå ännu längre och ge staten tydligt mandat att peka med hela handen och styra mer över kompetensförsörjningen, säger Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale till Läkartidningen.

Tidigare på fredagen stod det klart att en kommande regering bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, med stöd av Sverigedemokraterna, kommer att prioritera sjukvården som ett av sju områden där det väntar stora reformer under den kommande mandatperioden. Som Läkartidningen rapporterat aviserade Ebba Busch (KD) bland annat en utredning om statligt huvudmannaskap för vården och insatser inom både primärvården och förlossningsvården.

– Det är väldigt positivt att man är överens om en omfattande utbyggnad av primärvården. Det behövs fler ST-tjänster i allmänmedicin för att möta både dagens och framtidens behov. Det är bra att man följer upp rätten till fast läkare för att se att de beslut man har fattat verkligen får effekt.

Sofia Rydgren Stale välkomnar också ambitionen att jämna ut de geografiska skillnaderna och på så sätt skapa förutsättningarna för en mer jämlik tillgång på vård. Hon anser också att den kommande regeringen är inne på rätt spår vad det gäller att reformera vårdens digitala infrastruktur.

– I dag har vi 21 infrastrukturer, och ibland ännu fler då det kan finnas fler inom samma region. Det är viktigt att vi får en mer gemensam och enhetlig digital infrastruktur.

Samtidigt saknar Sofia Rydgren Stale en kriskommission för vårdens arbetsmiljö och det är en fråga förbundet kommer att driva mot den tillträdande regeringen.

– Vi har nu släppt tre delrapporter från vår arbetsmiljöenkät och det är väldigt tydligt att arbetsmiljön i vården behöver förbättras.

I det avtal som ligger till grund för de fyra partiernas samarbete, det så kallade »Tidöavtalet«, står också att frågan om att införa en fast läkarkontakt inom specialistvård »där vårdförloppet är utdraget
som inom t.ex. psykiatri« ska prövas.

– Jag är van vid att man pratar om patientansvarig läkare och det är samma funktion, en läkare som är den fasta punkten för patienten. Det som är viktigt att poängtera är att kontinuiteten inom psykiatrin inte ersätter en fast läkare i primärvården, men det kan ju vara ett komplement så att man kollegor emellan vet vem man ska hålla kontakten med, säger Sofia Rydgren Stale, själv psykiater.

I avtalet står även, »Insatser görs för att motverka felaktig läkemedelsförskrivning, till exempel genom att avskaffa rätten att skriva ut recept för läkare som under en längre tid inte arbetat kliniskt i yrket.«

Vad anser Läkarförbundet om det?

– Äldre läkare som förskriver läkemedel är inte det jag upplever som det stora problemet i svensk hälso- och sjukvård och vi kan inte se varför man behöver skjuta in sig på den frågan. Vi går mot allt högre pensionsåldrar och man behöver läkare som är aktiva så länge som möjligt, och man kan vara aktiv i väldigt olika omfattning.

Även frågan om att ge kommuner rätt att anställa läkare ska utredas, slår avtalet fast. »Varje kommun ska ha en medicinskt ledningsansvarig läkare. Utredningen ska vidare analysera och lämna förslag på hur fler läkare ska vilja arbeta inom den kommunala vården.«

– Vi tycker att det är bra att kommuner ska få anställa läkare. Det är ett behov vi tycker har blivit ännu tydligare under pandemin även om det har funnits under en lång tid.