I en motion inför Läkarförbundets fullmäktigemöte i höst yrkar flera läkarföreningar på att förbundet ska utreda arbetstidsförkortning inför kommande avtalsrörelse, mot bakgrund av den höga inflationen och stigande räntor. Förväntningarna om att kompenseras för den svajiga svenska ekonomin är höga bland Läkarförbundets medlemmar, enligt motionen som läggs fram av Nordvästra Skånes läkareförening tillsammans med föreningarna i Östra Skåne och Malmö, liksom Sjukhusläkarna och Sveriges yngre läkares förening.

Johan Gustafsson, ordförande för Nordvästra Skånes läkareförening. Foto: Ulrika Ingvarsson.

– Vi kommer inte att lyckas få reallöneökningar, med tanke på hur hög inflationen är. Då bedömer vi att det bästa för läkarna vore att få ett paket med lönepåslag och arbetstidsförkortning, säger Johan Gustafsson.

Han är ordförande i Nordvästra Skånes Läkareförening och den som kläckte idén. Under en middag med vänner i våras gled samtalet in på arbetstid och Johan Gustafsson fick sig en tankeställare:

– Då berättade civilingenjören att han jobbade 38 timmar, sjuksköterskan hade 37 timmars arbetsvecka och agronomen hade 35 under delar av året. Få akademiker jobbar 40-timmars arbetsveckor i dag, det var lite av en aha-upplevelse, säger han.

Exakt hur mycket kortare arbetsdagar Johan Gustafsson hoppas att läkarna ska få vill han inte precisera.

– Det får utredas, vi vill inte låsa förbundet för mycket. Men det är rimligt att gissa att vi skulle kunna hamna kring 37–38 timmar i veckan.

Förkortad arbetstid skulle vara positivt på fler än ett sätt, tror Johan Gustafsson. Förutom att läkarna skulle bli piggare och friskare skulle det skapa utrymme för fler läkare på arbetsplatserna, menar han.

– Det råder ett överskott på unga läkare i de större städerna. Kortare arbetsveckor skulle innebära ett ökat incitament för att skapa fler AT- och BT-platser, säger han.

Johan Gustafsson tror sig ha goda chanser att kunna få bifall i fullmäktige med tanke på att flera tunga föreningar ställer sig bakom motionen och kommer själv att delta under fullmäktigemötet för att kampanja in i det sista.

– Jag åker upp för att ragga röster. Jag går »all in« för det här, säger han.

Uppdatering:

Läkarförbundets fullmäktige beslutade i stället att utreda arbetstidsförkortning som led i det fortsatta arbetet för att förbättra läkares arbetsvillkor, detta efter att ett nytt yrkande kommit in som förbundsstyrelsen valde att jämka sig med.

– Det här är åtminstone ett första steg på vägen, kommenterade Johan Gustafsson.