I hela landet var väntan på ambulans med högsta prioritet i snitt 18 minuter under fjolåret. Det är 2,5 minuter mer än 2011, visar statistik från SOS Alarm, som Hjärt–lungfonden sammanställt.

Det skiljer dock mellan olika kommuner. Väntetiderna har ökat i storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Samtidigt har väntetiderna i Lessebo, Älvdalen och Bromölla, som alla har under 15 000 invånare, minskat varje år under samma period.

Totalt sett har väntetiden på ambulans ökat i 240 av de 263 kommuner som använder sig av SOS Alarm.