Vårdcentralen Läjeskliniken i Varberg får rätt att neka patienter att lista sig på vårdcentralen under ett års tid från och med månadsskiftet, meddelade Region Halland tidigare i veckan.

Mikaela Waltersson (M), regionstyrelsens ordförande i Halland. Pressfoto.

− Vi har i vårt beslut tittat på hela vårdvalet och kommit fram till att ett tidsbegränsat listningsstopp ger verksamheten tid att göra de åtgärder som behövs för att kunna ta emot halländska invånare igen, säger regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson (M) i ett uttalande på regionens hemsida.

Ytterligare fem vårdcentraler i regionen har dock ansökt om att få begränsa antalet patienter med ett så kallat listningstak under en begränsad tid. Det innebär att vårdenheten tar emot nya patienter – men bara upp till ett visst antal. Dessa vårdcentraler kan vänta sig besked först på tisdag i samband med ett möte i regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott.

Mikaela Waltersson vill inte på förhand säga något om möjliga utfall, men enligt Johanna Hilmersson, verksamhetschef för Husläkarna Varmbadhuset i Varberg, tyder allt på att de har avslag att vänta.

– I förra veckan fick vi ett akut meddelande om att det skulle hållas ett Teams-möte. Där fick vi sedan information från den biträdande hälso- och sjukvårdsdirektören om att vi alla per automatik skulle få ett listningsstopp på tolv månader om vi inte drog tillbaka våra ansökningar om listningstak.

Johanna Hilmersson, verksamhetschef för Husläkarna Varmbadhuset i Varberg. Foto: Privat.

När Johanna Hilmersson ifrågasatte den juridiska processen förtydligade dock regionjuristen att vårdcentralerna kommer att få ett avslagsbeslut som de kan överklaga, något hon också är inställd på att göra. Ett listningsstopp är nämligen inte intressant, menar hon.

– Det vi behöver är en paus i inflödet av patienter. Men vi behöver inte krympa, vilket vi skulle göra om vi får listningsstopp, bland annat eftersom passivt listade i form av nyinflyttade eller nyfödda inte skulle få komma till oss. Under ett år avlider dessutom några patienter och andra flyttar, vilket minskar antalet listade. Med regionens förslag kan vi inte ta emot nya patienter under tolv månader, även om vi har möjlighet.

Från och med i somras har vårdcentraler rätt att ansöka om listningsbegränsning, vilket Läkartidningen tidigare har rapporterat om. Men Region Halland har hela tiden varit kritisk till lagändringen. Som remissinstans avrådde regionen från listningsbegränsning med hänvisning till att verksamheternas krav på planeringsförutsättningar och en god arbetsmiljö ställs mot patientens fria val av vårdcentral. Regionen menar också att det finns en risk för att patienter tvingas vara listade på en vårdcentral långt ifrån hemmet eller som inte kan tillgodose deras behov. Tommy Rydfeldt, gruppledare för Liberalerna i Region Halland, varnade redan i somras för att vårdcentraler skulle kunna komma att nekas begränsningar. Mikaela Waltersson är också kritisk till att lagen stiftades innan exempelvis ett nationellt kösystem är på plats.

– Det här har gått snabbt och vi regioner har inte fått möjlighet att förbereda oss för vad som är en stor förändring i vårdvalet. Det gäller också hur vi kommunicerar med medborgarna. Hur kan man framgent söka vård i Halland? Om jag vill gå till en vårdcentral som inte tar emot mig, måste jag då personligen ringa runt för att hitta en annan vårdcentral?

Men enligt lagen krävs särskilda skäl för att regionerna ska få avslå en begäran om listningsbegränsning.

– Att det saknas en nationell kölista är knappast något särskilt skäl, för det visste ju lagstiftaren om. Och inga patienter behöver ringa runt för att hitta en vårdcentral. Alla vårdcentraler går att lista sig vid via 1177 och där framgår om det råder listningstak- eller stopp, säger Johanna Hilmersson.

Hon köper inte heller argumentet om att ett listningstak skulle innebära en tyngre börda för närliggande vårdcentraler.

– Det är helt fel. Det blir ju väldigt mycket enklare med ett listningstak för då vet regionen exakt hur många patienter vi har. Vid ett listningsstopp är det ingen som vet hur många patienter vi har vid slutet av året, säger hon.

Johanna Hilmersson tror att regionens negativa inställning till listningstak hör ihop med problemen på de offentliga vårdcentralerna, där det saknas läkare.

– Det stora flödet med de tyngsta och mest vårdkrävande patienterna kommer till oss från de offentliga vårdcentralerna, för att de inte får tider där. Om vi får ett listningstak får de inte längre samma avlastning, säger hon.

Under tisdagen fick vårdcentralerna som väntat avslag på sina ansökningar om listningstak. Johanna Hilmersson skriver i ett mejl till Läkartidningen att beslutet kommer att överklagas.