Madeleine Liljegren är ledamot i Läkarförbundets styrelse, och var fram till i våras ordförande för Sveriges yngre läkares förening, Sylf. Men nu lämnar hon Läkarförbundets styrelse, ett år i förtid.

I en intervju med Dagens Medicin uttrycker hon ett missnöje med hur styrelsens arbete fungerat. Hon säger att den inte fungerar som ett »arbetslag där man delar på arbetet och ansvaret«. Hon är sparsam med detaljerna, men tar debatten om privata sjukvårdsförsäkringar som ett exempel.

Läkarförbundet var remissinstans till en utredning 2021 som föreslog att avtalen mellan regioner och privata vårdgivare skärptes.

– Vi fick inte diskutera frågan och vi fick inte ens se remissvaret innan det skickades in, vilket är för mig helt obegripligt. Vårt remissvar var ju ett av de viktigaste i en stor politisk debatt året före valet, säger Madeleine Liljegren till Dagens Medicin.

På frågan om hennes kritik är kopplad till vissa individer i styrelsen, säger hon att hon arbetat för ett mer transparent och inkluderande arbetssätt i styrelsen, men att det i slutändan är ordförandens ansvar.

– Men det blir ingen förändring och då får jag dra slutsatser av det. Då väljer jag att lämna, säger Madeleine Liljegren.

Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale har kommenterat saken skriftligen till Dagens Medicin.

»Jag beklagar att Madeleine Liljegren känner så här. Jag delar dock inte hennes kritik mot styrelsearbetet. Sen finns det så klart alltid förbättringsområden som vi kan utveckla«, skriver Sofia Rydgren Stale, som tillägger att det finns tydliga rutiner kring remissarbetet och att Madeleine Liljegren har varit en stor tillgång för förbundet.

Läs även:
Utredning föreslår hårdare regler för privata sjukvårdsförsäkringar
Debatt: Privata sjukförsäkringar: Ofattbar helomvändning av SLF