– Vi har sysslat med matchmaking och kopplat ihop slutenvården och primärvården med syftet att patientflödet ska gå utanför oss, säger Marcus Larsson, kirurg och akutläkare på Helsingborgs lasarett, och sedan april också tillförordnad verksamhetschef för akutsjukvården Skånes sjukhus nordväst.

Helsingborgs lasarett har en lång, dyster och problemfylld historia bakom sig – och även stora problem i nuläget. Arbetsmiljöverket har varit inkopplat sedan 2005. Även Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har länge haft ögonen på sjukhuset och kom tidigare i år med kritik för hur den somatiska slutenvården bedrivs.

Inför sommaren var läget extra rörigt med många uppsägningar och chefsbyten på akutmottagningen.

Emma Borgstrand, primärvårdschef Nordvästra Skåne. Foto: Privat

– Sjukhuset ropade på hjälp, säger Emma Borgstrand, primärvårdschef i nordvästra Skåne.

En arbetsgrupp med kliniker, enhetschefer, verksamhetschefer från Helsingborgs lasarett och privata samt offentliga vårdcentraler sattes ihop. De arbetade med stort engagemang och kniven på strupen för att hitta gemensamma arbetssätt, som både kunde lätta på trycket här och nu och fungera på längre sikt.

Uppdraget var att arbeta med frågan: »Hur kan vi göra för att hjälpa våra invånare tidigare i förloppet så vi inte behöver skicka in dem till sjukhuset«.

– Vi hade massmöten och alla fick tycka till. Det var högt i tak, alla ville bidra och fanns en stor yrkesstolthet, säger Emma Borgstrand.

Resultatet blev »direktlinjen«.

Vårdcentralernas läkare fick ökad tillgång till stöd från specialistläkare på sjukhusen. Genom att snabbt få svar via telefon och möjligheten att diskutera sina patienter, har färre patienter behövt remitteras till akutmottagning eller en specialistmottagning.

Inne på sjukhuset fick alla specialistmottagningar order från sjukhuschefen om att svara omedelbart på samtal från primärvården under dagtid på vardagar.

– Det är inte rocket science. Men i vanliga fall bemannar ingen telefonen. Har jag då en patient här på vårdcentralen en kvart, måste jag få svar omedelbart. Alternativet är att skicka patienten till akuten med en remiss i handen, säger Emma Borgstrand.

Marcus Larsson, tillförordnad verksamhetschef på akutmottagningen i Helsingborg. Foto: Privat.

– När vi började den här dialogen var det en vedertagen sanning att det inte var någon idé att ringa sjukhuset eftersom ingen svarar ändå, inflikar Marcus Larsson.

Inom flera sjukhusspecialiteter har man även skapat dagvårdsavdelningar och subakuta tider på mottagningarna för att kunna styra patientflödet bättre.

Direktlinjen verkar haft effekt. Normalt sett brukar inflödet till akutmottagningen vid Helsingborgs lasarett öka med 20 procent i och med att befolkningen ökar under somrarna. Men den här sommaren har inflödet i stället minskat något.

– Det är alltid svårt att mäta det som inte har hänt. Men jag tror att det haft en kännbar effekt även om sommaren periodvis varit extremt tuff, säger Marcus Larsson

Både han och Emma Borgstrand är nöjda. Enligt en utvärdering som primärvården gjort är majoriteten av patienterna och läkarna på vårdcentralerna också nöjda. Det har inte heller kommit in några avvikelser från primärvården.

– Från mitt perspektiv är det win-win. Det är hit man vill – att nå den dynamiska dialogen runt patienten, säger Marcus Larsson och tillägger:

– Det har varit jättebra för patienterna. Vi har varit bra på tid till doktorn, men dåliga på tid till avdelning. Det har varit i snitt tolv timmar för att få en säng.

Emma Borgstrand tycker att arbetssättet har fört slutenvården och primärvården närmare varandra.

– Det är viktigt att det inte blir vi och dom. Här har det blivit en gemensamt vi. Det är vi som tar hand om invånare – primärvård och slutenvård – tillsammans, säger hon.

Minst nöjda är läkarna på specialistmottagningarna som fått vakta telefoner, blivit störda oftare och fått ta in patienter på subakuta tider.

– De har tyckt att det är lite jobbigt, eftersom det blir störningar och för att det dyker upp extrapatienter, säger Marcus Larsson.

– Samtidigt är det oftast samma patienter. En njurpatient som vi skickat en remiss på för tre månader sedan, och ännu inte fått ett nybesök, som vi ordnar en subakut tid till i morgon försvinner ju från kön. Men det är inte alltid man tänker på det, inflikar Emma Borgstrand.

Framtiden för direktlinjen är i nuläget oklar. Planen är att sommarens arbetssätt ska bli permanent och ett beslut väntas komma i närtid.

– Vår övergripande plan är att fortsätta, men vi vill först undersöka ordentligt vad alla tycker för att inte riskera att köra över någon, säger Emma Borgstrand.

Läs också:
Nytt dystert rekord på akuten i Helsingborg
Ivo riktar kritik mot Helsingborgs lasarett efter vårdplatsgranskning
Läkare utan sjuksköterska på prio 1 – kunde inte påbörja behandling
Tvärfackligt larm om arbetsmiljön på akuten
Helsingborg får betala 1 miljon för överbeläggningar
Läkare: »Ovärdig« arbetsmiljö på akuten i Helsingborg