Idén om personaldrivna sjukhus i Region Skåne började med en kommentar från medarbetare inom vården för några år sedan.

– Personalen sa att »ni politiker ska inte lägga er i allting, ni borde ta ett steg tillbaka«. Då sa jag »låt oss testa personaldrivet«, har Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne, tidigare berättat för Dagens Samhälle.

2018 gick Carl Johan Sonesson och hans partikamrater till val på att införa minst ett personaldrivet sjukhus i regionen. Ett tiotal förfrågningar kom in och just innan mandatperioden var slut stod det klart att mottagningen för kognitiv medicin på Ängelholms sjukhus blir testpilot för den nya modellen.

– Teoretiskt sett skulle regelverket som vi har skapat fungera även för hela sjukhus. Men vi tänkte att det vore enklare att testa i liten skala, säger personalnämndens ordförande Pontus Lindberg (M) till Läkartidningen.

Moa Wibom, överläkare och nuvarande enhetschef för kognitiv medicin i Ängelholm. Pressfoto.

Efter samtal mellan medarbetarna och regionens HR-direktör fick Moa Wibom, överläkare och nuvarande enhetschef, frågan om att leda den personaldrivna verksamheten. Hon ser det som en ära att få vara med och sätta ramarna för arbetet.

– Grundförutsättningen är en verksamhetschef och APT-möten, resten av organisationen bygger vi själva.

Från januari 2023 blir enheten för kognitiv medicin en egen förvaltning direkt under regiondirektören, utan mellanhänder i form av sjukhuschefer eller sjukhusstyrelse. I stället har en styrgrupp bestående av representanter för alla yrkeskategorier redan börjat träffas regelbundet och APT-mötena en gång i månaden kommer att fylla en ny funktion. Förutom att personalen i vanlig ordning kan ta upp funderingar kring arbetet ska mötena fungera som ett slags fullmäktigesammanträden.

– Ska vi anställa ytterligare en sjuksköterska? Ska vi ta på oss uppdraget att utreda ME? Sådana frågor kan vi lyfta där.

Redan nu finns också planer på att utöka enhetens forsknings- och utbildningsdelar. Från årsskiftet kommer även ett nationellt kvalitetsregister in under samma tak. Man vill också se över om det går att bistå andra delar av landet med second opinion-utlåtanden, allt för att få in intäkter och lättare kunna hålla budgeten.

– Men den viktigaste punkten är tillgängligheten. Bara trettio procent av patienterna får en tid inom nittio dagar, det är givetvis något vi hoppas kunna hitta sätt att förbättra,

Och när nya hett eftertraktade alzheimerläkemedel släpps kommer mottagningen att vara på hugget.

– Vi tror att vi kommer ha närmare till beslutsfattande, det kanske kan göra oss bättre rustade till att börja behandla när möjlighet ges.

Moa Wiboms förhoppning är att den nya personaldrivna modellen ska bli ett lyft även för medarbetarna. Gruppen består i dag av trettiofem medarbetare, varav tio är läkare. De flesta har jobbat tillsammans länge och nu är det hög tid för personalen att få känna sig uppskattad. Om verksamheten går plus kan en del pengar gå till personalvård, enligt Moa Wibom.

– Vi kanske kan åka på studiebesök eller övernatta någonstans. Något sådant har vi aldrig gjort förut.

Och fikastunderna, som redan i dag är nästintill heliga, kommer fortsätta att ha en central plats även efter årsskiftet.

– Fika två gånger om dagen är jätteviktigt för oss. Vi har en skylt där det står »Framåtdrivande Intellektuell Kollegial Aktivitet«, coolt va? Under de stunderna kan vi debriefa eller ta upp etiska svårigheter.

Den enda egentliga farhågan som Moa Wibom har inför det nya driftsättet är att lokalerna ska sätta käppar i hjulet.

– Vi är uppdelade över ett ganska stort område och har inte längre någon egen plats där vi enkelt kan mötas. Personaldrivet blir svårt med en väldigt splittrad personalgrupp.

Därför ser hon sig om efter möjligheter att på sikt utöka eller byta lokaler. Över lag ser hon långsiktigt på den personaldrivna modellen.

– Vi bad om att få ett tillsvidareavtal, så det är inte begränsat till tre år som det var sagt först. Vi låter det rulla på, så får vi se hur det går. Men det finns inte på kartan att misslyckas.

När Moa Wibom blir ombedd att beskriva hur personalen ser på den framtida styrningen säger hon: »Med stolthet och allvar.«

– Man går verkligen in i det här på riktigt. Folk kommer med idéer från alltifrån förskolans föräldrakooperativ till sådant de plockat upp hos vägsamfällighetsföreningen.