Tomas Eriksson (MP). Foto: Region Stockholm

En dryg månad efter regionvalet, den 18 oktober, tillträder Miljöpartiets avgående regionråd Tomas Eriksson som tillförordnad stabschef för staben Vårdstöd och teknik vid Karolinska universitetssjukhuset. Enligt ett pressmeddelande från sjukhuset är rollen ny och Tomas Eriksson kommer att rapportera direkt till sjukhusdirektör Björn Zoëga.

Tomas Eriksson har studerat statsvetenskap och ekonomi i Lund och Göteborg och under tiden som regionråd haft ansvar för Region Stockholms ekonomi och fastigheter. Utöver det har han även suttit i regionstyrelsen, regionfullmäktige och i fastighetsbolaget Locums styrelse.

Ex-politikers nya jobb är en omdebatterad fråga, inte minst sedan landstingspolitikern Filippa Reinfeldt (M) 2014 gick till en tjänst hos vårdbolaget Aleris. 2018 infördes en ny lag som bland annat innebar att ministrar och statssekreterare fick en karenstid om tolv månader, efter att de avslutat sitt uppdrag eller anställning, innan de fick påbörja en ny anställning, ett nytt uppdrag eller prova på en näringsverksamhet. Liknande regelverk för politiker på regional nivå har diskuterats och så sent som i våras sa Socialdemokraterna i Region Stockholm att partiet ville införa regionala övergångsregler för politiker som tar klivet över till näringslivet. Moderaterna i samma region förespråkade i stället att Sveriges Kommuner och regioner skulle fatta beslut i frågan. Karolinska universitetssjukhuset är en del av Region Stockholm.