Under en pressträff i Leipzig– där han är verksam på Max Planck-institiutet – svarade Nobelpristagaren Svante Pääbo på frågor från journalister på både engelska och tyska på måndagseftermidddagen.

– Jag trodde först att det var ett sofistikerat skämt från mina medarbetare. Men sedan måste jag tro på det, sa han när han skulle förklara hur han reagerat på telefonsamtalet från Nobelkommitténs sekreterare Thomas Perlmann.

Efter att först ha skrattat till svarade Svante Pääbo också på vad han skulle göra med prissumman som precis som förra året ligger på 10 miljoner kronor:

– Möjligtvis renovera sommarstugan i Skåne. Där brukar vi vara på sommaren och till jul och påsk och sånt.

Svante Pääbo berättade att han framför allt drivs av nyfikenhet som forskare.

– Men det kan naturligtvis finnas implikationer som kan ha medicinsk betydelse, konstaterade han.

En av de viktigaste frågorna att försöka få svar på framåt tycker han är vad det genetiska bidraget från neandertalaren och Denisovamänniskan betyder för nu levande människor.

– På det området börjar vi få lite kunskaper. Till exempel visade det sig under pandemin att den största genetiska riskfaktorn för att bli allvarligt sjuk när man infekteras med sars-cov-2 kommer från neandertalare, sa Svante Pääbo.

Han tillade att han och många andra nu arbetar intensivt för att förstå fysiologiskt varför det är så.

– Om vi förstod det skulle vi kanske kunna behandla covid-19 på ett bättre sätt, sa Svante Pääbo.

En annan viktig fråga är vilka genetiska förändringar som är typiska för nu levande människor, slog han fast.

– Hur skiljer vi oss från våra närmaste släktingar? Vi är väldigt intresserade av genetiska förändringar som alla nu levande människor har, och som neandertalarna inte hade. Drömmen är att där gömmer sig en del av hemligheten till varför moderna människor har blivit så talrika och utvecklat en kultur som i dag påverkar stora delar av biosfären.