Efter att ha analyserat alla suicid i åldersgruppen 15-29 år som skedde i Sverige mellan 2006 och 2020 konstaterar Folkhälsomyndigheten att den ökning man tidigare rapporterat om är ojämnt fördelad i åldersgruppen.

Totalt skedde 3 139 suicid i gruppen 15-29 år under den studerade tidsperioden. Bland de äldre, 20-29 år, ökade antalet suicid med i genomsnitt 1,8 procent per år, enligt Folkhälsomyndighetens nya analys. I den yngre åldersgruppen var utvecklingen oförändrad.

– Det finns en bild av att suicid ökar bland både barn och unga, men det stämmer inte. När vi analyserar mindre åldersgrupper ser vi ingen ökning av suicid bland 15–19-åringar, däremot har suicid ökat bland 20–29-åringar, säger Hillevi Busch, utredare på Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.

Vad ökningen beror på är inte känt, men vidare analyser ska försöka ta reda på det.

– Vi kommer att fortsätta analysera bakomliggande faktorer till suicid framöver, och det gäller alla åldersgrupper. Det finns inga enkla förklaringar, utan oftast är det flera faktorer som ligger bakom ett självmord, säger Hillevi Busch.

Folkhälsomyndigheten konstaterar att det behövs mer kunskap om suicid bland unga och att det därför är viktigt att det finns en samsyn kring hur förekomsten av suicid ser ut.