Efter ett politiskt beslut 2019 har Region Östergötland de senaste åren tagit fram kliniska karriärstegar för olika yrkesgrupper, ett slags manualer som tydliggör vilka olika möjligheter till utveckling som finns för regionens medarbetare. Bakgrunden är bland annat att regionen velat visa hur anställda kan ta ett steg uppåt i karriären utan att för den delen lämna den patientnära sidan.

Zilla Johnsson, HR-direktör. Foto: Per Groth/Region Östergötland.

– Det finns annars en tendens att man utvecklar medarbetare bort från patienten, säger regionens HR-direktör Zilla Jonsson.

Nu har turen kommit till läkarkåren. Sedan månadsskiftet finns en klinisk karriärstege hela vägen från underläkare till nationellt ledande specialistläkare eller överläkare.

– Många tänker att läkare redan har en tydlig utbildningsstruktur, men vi ser att det inte räcker, särskilt för den yngre generationen. Väldigt tidigt frågar man efter nästa steg: »Hur kan jag utvecklas?«

Läkarna har alltså inte så bra koll på möjliga karriärvägar som man skulle kunna tro?

– Det är den bilden vi får från professionen. Nyblivna specialistläkare vill veta vad de behöver göra för att bli överläkare, för att utveckla bakjourskompetensen och hur progressionen ser ut. Det är det behovet vi har försökt att möta upp här.

En arbetsgrupp bestående av personal från HR-avdelningen, läkare och representanter från läkarföreningen, har tillsammans tagit fram manualen, som samlar och visualiserar de olika delarna av en läkares karriär, exempelvis specialisering och konvertering till överläkare. Utveckling inom kliniskt arbete, forskning och pedagogik är tre ben som finns med i alla karriärnivåerna.

Zilla Jonsson hoppas att karriärstegen ska göra det tydligare för både blivande och befintliga medarbetare om hur regionen ser på deras utveckling, men också att den ska fungera som ett verktyg inför nyrekryteringar.

– Till alla karriärstegar har vi byggt på med en uppföljningsmodul så att man enkelt ska kunna se hur många medarbetare man har i respektive steg. Då blir det tydligt vad för typ av kompetens och erfarenhet som behöver lyftas in vid nästa rekrytering.

Stefan Redéen, överläkare och läkarchef vid kirurgkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping, har suttit med i arbetsgruppen bakom karriärstegen och betonar att den också kan användas som mall för medarbetarsamtal. Han säger att karriärstegen har mottagits väl bland läkarna.

– Vi har haft den ute på remiss och många är nöjda och ger positiv återkoppling. Det gäller både professorer och »vanliga« läkare på golvet, säger han.