Under 2020 minskade antalet besök på akutmottagningarna på grund av pandemin. Nu visar statistik från Socialstyrelsen att antalet besök ökade 2021 och ser ut att öka ytterligare i år.

– Den trenden har hållit i sig visar preliminära siffror för 2022, säger Karin Sköldin, statistiker på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Statistiken visar också att sjukvården har svårt att mäkta med inflödet till akutmottagningarna. Patienterna blir till och med kvar på akuten längre nu än före pandemin – trots att det fortfarande är något färre akutbesök än det var före 2020. Medianvistelsetiden totalt sett var 4 timmar och 3 minuter förra året. Första halvåret 2022 fick genomsnittspatienten vänta nio minuter längre än 2021.

– Det är bekymmersamt att vistelsetiderna blir längre och längre, trots att antalet besök inte är uppe i riktigt samma nivåer som före pandemin, säger Mats Granberg, sakkunnig vid Socialstyrelsen, i pressmeddelandet.

Längst får äldre patienter vänta. Var tionde 80-plussare tvingas vänta längre än nio timmar på akuten. Medianvistelsetiden för dem var 4 timmar och 35 minuter förra året.

– Detta är problematiskt, för samtidigt är det ju de äldsta patienterna som drabbas hårdast av de långa väntetiderna eftersom de är den sköraste patientgruppen, säger Mats Granberg.

Han bedömer att faktorer som arbetsorganisationen, bemanningen och vårdplatssituationen på sjukhusen påverkar, och tycker det är viktigt att använda erfarenheter och nya arbetssätt som tillämpades under pandemin för att utveckla akutsjukvården och minska vistelsetiderna.

Men skillnaderna är stora, både mellan olika regioner och sjukhus, även om vistelsetiderna nästan har ökat överallt, enligt Socialstyrelsen.

– Skillnaderna kan bero på faktorer som akutmottagningens storlek, belastning, brist på vårdplatser och antal överbeläggningar inom slutenvården liksom hur patientunderlagen ser ut och hur man organiserat akutsjukvården. Vi ser att vistelsetiderna med några få undantag har ökat på nästan alla sjukhus i landet över åren, säger Karin Sköldin.

Oskarshamns sjukhus hade bäst resultat år 2021, där var medianvistelsetiden två timmar och 13 minuter. Sämst var Karolinska universitetssjukhusets akutmottagning i Huddinge, med en mediantid på sex timmar och 22 minuter. På Södersjukhuset såg det nästan lika illa ut (sex timmar och 10 minuter). Det är en ökning med drygt en och en halv timme jämfört med hur det såg ut på de två Stockholmsakuterna för fyra-fem år sedan.

En stor skillnad mellan akutmottagningarna i Huddinge i Stockholm och Oskarshamn är dess storlek: Oskarshamns sjukhus hade 10 400 akutbesök förra året, Huddinge 41 000. 29 procent av besöken i Oskarshamn ledde till sjukhusinskrivning, i Huddinge var andelen 40 procent.

Medianväntetiden till läkarbedömning var en timme förra året. Region Norrbotten hade bäst resultat på regionnivå med en väntetid på 36 minuter. Region Blekinge var sämst med en timme och 21 minuter.

På sjukhusnivå ligger Kiruna sjukhus i topp med en snittväntetid till läkarbedömning på 20 minuter. På Skånes universitetssjukhus i Lund fick patienterna däremot vänta längst i landet på läkarbedömning: i snitt en timme och 42 minuter.

Ungefär var tredje besök på akuten ledde till inskrivning på sjukhus, totalt sett. Patienter som blir inskrivna i sluten vård, får snabbare läkarbedömning men blir därefter generellt kvar längre på akuten än de som inte blir inskrivna. Men för patienter 80 år och äldre är det tvärtom, de som inte blir inskrivna är de som blir kvar längst på akutmottagningen.

De vanligaste diagnoserna är skador på huvud, hals och extremiteter, exempelvis ytliga skador på huvudet, sårskador på huvudet och på handled och hand. Buksmärtor och bröstsmärtor är också vanligt på akuterna.