Partierna får tillsammans majoriteten i regionfullmäktige. Tillsammans har de 42 av 71 mandat.

Under föregående mandatperiod har Sjukvårdspartiet, Moderaterna och Centerpartiet styrt i Region Norrbotten. Då skedde ett historiskt maktskifte i det annars så röda Norrbotten. Socialdemokraterna hamnade i opposition, efter att ha styrt i regionen sedan 1939. Sjukvårdspartiet knep överraskande nästan 35 procent av rösterna, blev det största partiet i fullmäktige och har styrt i koalition med Moderaterna och Centerpartiet de senaste fyra åren.

Men årets val blev en katastrof för Sjukvårdspartiet, som tappade stort.

Regionrådet Anders Öberg (S) beskriver utgångsläget inför de kommande fyra åren som tufft. Det behöver göras stora förändringar för att regionen ska bli en mer attraktiv arbetsgivare.

– Vi har medarbetare som är långtidssjukskrivna, vi har mer inhyrd personal och vi har Arbetsmiljöverkets vitesföreläggande på många delar, säger han till SVT Norrbotten.

På en presskonferens under torsdagen sa de tre partierna att de tänker fokusera på en nära och tillgänglig sjuk- och hälsovård i länets samtliga kommuner. De betonade också att de vill förbättra dialogen med medarbetarna.

Både Norrbottens läkarförening och Sylf Norrbotten har varit starkt kritiska till politiken under den senaste mandatperioden. De beskriver synen på medarbetarna som det stora problemet.

– Man har prioriterat ekonomin helt och hållet och haft en oförmåga att se hur viktiga medarbetarna är för att få sjukvården att fungera, sa Gunilla Engström, läkarföreningens ordförande, till Läkartidningen inför valet.

I juni sa läkarföreningen upp det lokala utvecklings- och samverkansavtalet med Region Norrbotten eftersom man ansåg att regionledningen inte följde det.

Nu säger den nya majoriteten att de så snart som möjligt vill återupprätta samverkansavtal med samtliga personalorganisationer, och införa ett ett tydligare tillitsbaserat ledarskap.

Det nyvalda fullmäktige sammanträder första gången den 23–24 november. Då kommer ledamöter och ersättare i alla nämnder att utses. Den nya regionstyrelsen börjar i januari.

I och med den nya koalitionen byter Centerpartiet alltså sida.

– Vår ambition är att samla en bred majoritet för större beslut som fattas av strategisk karaktär, säger Birgitta Johansson Huuva (C), till SVT Norrbotten.

Läs också:

Maktskifte på gång i Norrbotten och Västernorrland