I vintras valde föreläsaren och författaren Björn Natthiko Lindeblad att avsluta sitt liv genom assisterat självmord, vilket fick debatten om dödshjälp att blossa upp på nytt. Björn Natthiko Lindeblads död var också den händelse som gjorde att juristen Aud Sjökvist tog steget till att engagera sig för föreningen Rätten till en värdig död, vars mål är att patienter som drabbas av svårt lidande ska ha rätt att på egen begäran få hjälp att avsluta sitt liv. Mellan åren 2009 och 2015 var hon dock generaldirektör och ordförande för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN), som bland annat prövar frågor om återkallelse av legitimationer inom vården. Aud Sjökvist själv anser dock inte att hon har bytt sida.

Aud Sjökvist, styrelseledamot i föreningen Rätten till en värdig död. Foto: Barabild.se

– För det första har jag aldrig varit med om ett sådant ärende hos HSAN. Under de sex år som jag var ordförande var det aldrig aktuellt. Och jag tycker inte heller att min ståndpunkt står i strid med mitt tidigare jobb.

Men inom Rätten till en värdig död uppstod viss förvåning när Aud Sjökvist gick med i föreningen.

– De tyckte att det var lite intressant att jag med min bakgrund har den här inställningen. Men jag tror att de såg att de kan ha nytta av min kompetens och erfarenhet.

Hennes engagemang i Rätten till en värdig död har främst två orsaker, säger hon. Under en period utredde Aud Sjökvist frågan om patienters självbestämmande inom sjukvården.

– Under den tiden tänkte jag mycket på frågor som »vem äger egentligen min kropp?« och »vad har jag själv möjlighet att säga till om?«. Läkare kan ta ställning till så mycket å sina patienters vägnar.

Strax därefter dog hennes man plötsligt i hjärtstopp.

– Han bara somnade och vaknade inte mer. Det slog mig att de flesta nog skulle föredra att dö på det sättet. I stället lider många fruktansvärt. De här två sakerna gjorde att jag, efter att ha läst om Björn Natthiko Lindeblad i vintras, bestämde mig för att bli medlem i föreningen.

I förra veckan beslutade HSAN att dra in legitimationen för Staffan Bergström, styrelseledamot i Rätten till en värdig död, sedan han hjälpt en ALS-sjuk man att dö sommaren 2020.

– Jag är besviken på HSAN:s beslut, säger Aud Sjökvist.

– Jag hade velat se en djupare analys och ett bemötande av Staffans argument i stället för att hans invändningar avfärdas i en bisats.

Hon menar att HSAN valt den enkla vägen, genom att slå ner på de uppenbara felen som Staffan Bergström har begått.

– De kritiserar de höga doserna och att han har gett en patient läkemedel som han har förskrivit till sig själv. De menar att det inte är i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Här har Staffan gjort fel, men det var ju det enda som stod honom till buds i det akuta läget.

Hade beslutet sett annorlunda ut om du själv hade varit ordförande i HSAN i dag?

– Det vågar jag inte säga. Men om jag hade varit ordförande i dag hade jag nog vågat skapa prejudikat redan på den här nivån. Nu misstänker jag att de vill låta högre instanser avgöra.

Läs också:

HSAN-beslut: Staffan Bergström blir av med sin läkarlegitimation

Han agerade rådgivare när Björn Natthiko Lindeblad tog sitt liv