Per-Anders Sunesson. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Per-Anders Sunesson, som i grunden är jurist, har lång erfarenhet av arbete inom Socialdepartementet där han bland annat varit chef för socialtjänsten, funktionshindersfrågor och barnrätt. År 2016 utsågs han till ambassadör för arbetet mot människohandel och arbetade till början av 2021 inom Utrikesdepartementet.

Per-Anders Sunesson var också huvudsekreterare i Patientsäkerhetsutredningen som kom med sitt slutbetänkande i slutet av 2008. Utredningen föreslog bland annat en patientsäkerhetslag som gjorde vårdgivare skyldiga att bedriva ett kontinuerligt patientsäkerhetsarbete och vidta åtgärder för att patienter inte ska komma till skada. Lagen klubbades av riksdagen i juni 2010.

Mellan 2009 och 2012 var Per-Anders Sunesson anställd vid Socialstyrelsen och ansvarig för tillsynen över hälso- och sjukvård samt socialtjänsten.

Till statssekreterare hos socialminister Jakob Forssmed (KD) har regeringen utsett Petra Noreback, tidigare chefsekonom för Kristdemokraterna. Ny statssekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) är Anna Pettersson Westerberg, tidigare chef för Moderaternas riksdagskansli.

Läs även:
Här är vårdens viktigaste ministrar
Ny patientsäkerhetslag klubbad