Det handlar om ett projekt som utvärderar om det går att digitalisera rehabilitering för patienter med myalgisk encefalomyelit, ME, tidigare ofta kallat kroniskt trötthetssyndrom.

I ett pressmeddelande uppger Region Västerbotten att projektet, som skötts av en privat vårdgivare, startade i juni förra året och omfattar ett 20-tal patienter vid ME-mottagningen i Umeå. Den privata aktören har upphandlats som leverantör av den digitala plattform som används i projektet.

Nu utreder alltså Överklagandenämnden för etikprövning, ÖNEP, det hela. Visar det sig att det faktiskt rör sig om klinisk forskning är ÖNEP enligt lag skyldig att åtalsanmäla.

I väntan på att ÖNEP ska sätta ned foten i frågan pausar Region Västerbotten projektet. Regionen har också startat en egen utredning.