I en ny studie har Folkhälsomyndigheten tittat närmare på hur länge skyddseffekten mot allvarlig sjukdom varar hos äldre personer efter den fjärde dosen vaccin mot covid-19.

Enligt myndigheten följer resultaten samma mönster som efter den tredje vaccindosen. Det innebär att skyddseffekten var hög mot allvarlig sjuk­dom och död även fyra månader efter en påfyllnadsdos, för att sedan börja avta något.

För boende på särskilt boende, SÄBO, var det initiala skyddet mot att avlida med covid-19 inom 30 dagar efter den fjärde dosen 96 procent. Efter fyra månader hade skyddet sjunkit till 90 procent och efter fem månader till 88 procent, jämfört med helt ovaccine­rade personer.

För att upprätthålla ett högt skydd mot allvarliga konsekvenser av covid-19 rekom­menderar Folkhälsomyndig­heten att personer 65 år och äldre, och de som tillhör en medicinsk riskgrupp, tar en femte vaccindos.