I fjol aktiverade E-hälsomyndigheten den Nationella läkemedelslistan (NLL). Då slog man också på en så kallad transformator. Den flyttar automatiskt förskrivningsdata från journalsystemen till NLL, så att förskrivarna kan fortsätta att arbeta som vanligt i sina respektive system, även om dessa faktiskt inte anslutits till NLL.

Men från den 1 maj 2023 ska alla regioner vara fullt anslutna, enligt en lag som klubbades 2018. I samband med det ska också transformatorn stängas av.

Regionerna och leverantörerna av journalsystemen säger dock att den tidsgränsen inte går att hålla. Det gäller inte minst då flera regioner är i färd med att byta ut sina journalsystem. Som Läkartidningen berättade i mitten av september, har regionerna uppskattat att det tidigaste datumet för att alla ska kunna läsa och skriva i systemet, är den 1 januari 2028. Några regioner vill till och med vänta till 2030.

Nu tyder ett utkast till proposition, vilket Dagens Medicin har tagit del av, på att regeringen vill flytta fram kravet på anslutning. Men inte så långt som regionerna vill. Enligt utkastet vill regeringen sätta den nya tidsgränsen till den 1 december 2025, och då ska man både kunna läsa och skriva recept direkt i vårdinformationssystemet.

Enligt utkastet till propositionen, som ska på remiss, skulle det vara »svårt att motivera för patienter, patientorganisationer och berörd vård- och apotekspersonal att de flesta nyttor med nationell läkemedelslista skulle dröja till 2028 eller 2030«.

Läs även:

Nationella läkemedelslistan kan dröja ytterligare sju år

Chefläkare varnar för stora risker med läkemedelslistan