För en tid sedan köpte Akademiska sjukhuset in en röntgenapparat, som främst används till undersökning av hjärnans kärl, för 6,5 miljoner kronor. Då sjukhuset såg inköpet som en uppgradering, behövdes ingen upphandling göras.

Affären stod mellan Region Uppsala och Canon Medical Systems. I uppgörelsen fanns dock två centrala personer: en tidigare verksamhetschef vid sjukhuset, som nu arbetar i en annan region, och en högt uppsatt chef på Canon.

I en mejlkonversation som Uppdrag Granskning tagit del av, ska dock verksamhetschefen ha begärt att Canon betalade 200 000 kronor till ett bankkonto. Det benämns som ett konto för forskning och utveckling, men är enligt Uppdrag Granskning verksamhetschefens privata konto. Varken verksamhetschefen eller Canon-chefen vill kommentera uppgifterna i programmet. Men när verksamhetschefen konfronteras av SVT:s reporter, säger han att han inte känner till de 200 000 kronorna.

Apparaten installerades utan att vara betald. När regionens inköpsavdelning frågade efter verksamhetschefens godkännande, dröjde först svaret. Det är efter en middag mellan honom och Canon-chefen och en mejlkonversation, som verksamhetschefen tycks flytta från sin regionadress till ett privat mejlkonto, som betalningen fick grönt ljus.

Uppdrag Granskning uppger att jurister som företräder den tidigare verksamhetschefen och Canon kontaktat redaktionen och sagt att de 200 000 kronorna betalades till verksamhetschefen som ersättning för föreläsningar. Dock ska föreläsningarna ha ställts in på grund av pandemin, och för två veckor sedan ska pengarna ha betalats tillbaka. Juristerna dementerar att pengarna har en koppling till inköpet av apparaten.

Canon Medical Systems skriver i ett pressmeddelande att Uppdrag Gransknings program ger »en grovt missvisande bild av verkligheten och vilseleder publiken genom en rad felaktiga påståenden«. Region Uppsalas chefsjurist har dock, trots juristernas förklaring, valt att göra en polisanmälan om mutbrott. I anmälan, som Läkartidningen tagit del av, skriver regionen att den tidigare verksamhetschefen anmäls för misstanke om tagande av muta, och att Canon-chefen anmäls för misstanke om givande av muta.