Som Läkartidningen tidigare berättat, har Region Uppsala polisanmält den tidigare verksamhetschefen för misstänkt mutbrott. Det gjordes efter ett inslag i SVT-programmet Uppdrag Granskning.  

Tv-programmet beskrev hur Akademiska sjukhuset köpte in en röntgenapparat för 6,5 miljoner kronor av Canon Medical Systems, men hur 200 000 betalats till chefens privata bankkonto efter en uppgörelse mellan denne och en högt uppsatt chef på Canon i Sverige. I programmet vill ingen av cheferna kommentera, men via juridiska ombud uppger de att pengarna var en ersättning för föreläsningar. Föreläsningarna blev dock aldrig av, vilket juristerna menar berodde på pandemin. 

Region Uppsalas chefsjurist har dock valt att göra en polisanmälan om mutbrott. I anmälan, som Läkartidningen tagit del av, skriver regionen att den tidigare verksamhetschefen anmäls för misstanke om tagande av muta, och att Canon-chefen anmäls för misstanke om givande av muta. 

Region Uppsala vill dock gräva djupare i den tidigare verksamhetschefens förehavanden. En extern konsult ska gå fem år bakåt i tiden och granska dokument om upphandlingar och den tidigare chefens mejl, skriver Upsala Nya Tidning.  

– Vi vill ta reda på om det här var en engångsföreteelse eller om det finns fler fall där vi kan misstänka något, säger Region Uppsalas regiondirektör Johan von Knorring till tidningen. 

Tidsgränsen på fem år är satt eftersom mutbrott har en preskriptionstid på just fem år, såvida det inte är grovt mutbrott, då det är tio år. Konsultens granskning ska vara klar senast i januari. 

I ett sms till Läkartidningen skriver den tidigare verksamhetschefen, likt Canon tidigare uttryckt i ett pressmeddelande, att Uppdrag Granskning ger en missvisande bild och vilseleder allmänheten.

»Jag är helt oskyldig. Jag har inte tagit emot några mutor. Jag har lämnat skriftliga svar, förklaringar och hänvisat till dokumentation som Uppdrag Granskning valt att inte redovisa i programmet. Jag välkomnar en utredning i saken. I övrigt vill jag inte kommentera något ytterligare just nu.«

Läs även:

Region Uppsala polisanmäler misstänkt mutbrott kring inköp