Västernorrland gör en extra satsning på handledarutbildningar. De blir både längre och fler.

– Våra handledarutbildningar blir tre dagar långa i stället för två och vi håller dem två gånger per termin i stället för som normalt vid ett tillfälle, säger Sara Själander, övergripande studierektor för BT/ST i Region Västernorrland, i ett pressmeddelande.

Efterfrågan på att delta är enligt henne stor.

Just nu gör 108 läkare sin allmäntjänstgöring (AT) i regionen. Åtta personer gör BT-tjänst och ungefär 270 ST-läkare arbetar i Västernorrland.

Johannes Höglund, ST-läkare på akutkliniken i Sundsvall. Foto: Region Västernorrland

En av 50 läkare som ska gå handledarutbildning i höst är Johannes Höglund. Han är ST-läkare på akutkliniken i Sundsvall och tycker det är bra att Västernorrland utökar möjligheten att gå en handledarutbildning.

– Att satsa på handledning är en långsiktig bemanningsåtgärd. Rekrytering startar redan på studentnivå. Vi kan visa unga och oerfarna läkare att vi är en bra arbetsplats där vi ser varandra, stöttar och inspirerar. Då söker de sig tillbaka för AT-, BT- och ST-tjänst och på sikt ökar chanserna till fler anställda specialistläkare, säger han i pressmeddelandet.

För att handledningen ska fungera bra krävs också att det finns tid avsatt för den, och ett flexibelt arbetsklimat, påpekar Johannes Höglund som beskriver en bra handledare som »tydlig, lyhörd och ödmjuk inför adeptens förutsättningar«.

– Det är viktigt att vara tillgänglig och närvarande. Som handledare vill jag också kunna inspirera och visa det attraktiva med arbetet, säger han.

Handledarkapaciteten har länge pekats ut som en stor brist nationellt sett. Och på grund av brist på handledare går det inte att anställa fler utbildningsläkare.