Rysslands invasion av Ukraina i februari har mötts av fördömanden från omvärlden. Som en markering har landet uteslutits ur en mängd sammanhang. Även under World Medical Associations fyradagarskonferens i Berlin i förra veckan stod frågan om uteslutning på dagordningen. Huvudpersonerna själva, den ryska medlemsdelegationen, var dock inte på plats. Varför är oklart, men organisationens avgående president, Heidi Stensmyren, nämner svårigheterna med att resa ut ur landet som en möjlig förklaring. Inte heller den polska medlemsorganisationen, som rest frågan, närvarade. Därför kunde inte något beslut tas.

Heidi Stensmyren. Foto: Sveriges läkarförbund

– Vi hade frågan uppe men kunde konstatera att det är svårt att diskutera när de berörda inte deltar, säger Heidi Stensmyren.

Men vad ryssarna anser om en uteslutning är kanske mindre viktigt? Kunde ni inte ta ett beslut ändå?

– Nej, en del i vår uteslutningsprocess är att de olika parterna ska få ge sin bild av det hela.

För att kunna uteslutas krävs också betydande bevis för att den ryska läkarorganisationen har deltagit i exempelvis övergrepp. Där behövs granskningar – alla krigsbrott måste utredas, menar Heidi Stensmyren.

– Ryssland bombar civila mål och bombar sjukhus, men det är inte detsamma som att läkarna eller läkarföreningen deltar. Men vi fördömer självklart kriget, den vårdslösa ryska hanteringen av kärnkraftverken och kärnvapenhoten.

Rysslands eventuella uteslutning ur WMA har nu i stället skjutits fram till det kommande mötet i april i hopp om att landets delegation då ska delta.

– Vi har även erbjudit möten på neutral mark, men just nu ser det mörkt ut, säger Heidi Stensmyren.

Även ett flertal andra stora ämnen diskuterades under konferensen, däribland hälso- och sjukvårdspersonals utsatthet. Hittills i år har 800 militära angrepp på vårdpersonal och vårdinrättningar noterats.

– Det är ett nytt och skamligt rekord. Vi ses inte längre som neutrala i konflikter, utan blir måltavlor.

Även vaccinfrågan var aktuell – på flera sätt. Pandemin har orsakat brister i distributionskedjorna till bland annat länder söder om Sahara och på många håll i världen sjunker vaccinationsfrekvensen till följd av desinformation, säger Heidi Stensmyren.

– Många sjukdomar, såsom mässling, polio och vattkoppor, som vi trodde att vi skulle kunna eradikera eller kraftigt begränsa ökar nu igen.

Ett för den svenska delegationen bekant ämne, bristen på vårdpersonal, delas också av många andra länder.

– Många har jobbat väldigt mycket under pandemin och det, i kombination med attackerna som många utsätts för i sin vardag, gör att vi ser stora grupper av vårdpersonal som lämnar. Det gäller både stora länder som USA och mindre länder i Afrika och många har sämre förutsättningar än vi här i Sverige. Vi har ju utmaningar i Sverige också, men det är bra att sätta saker och ting i ett perspektiv, säger Heidi Stensmyren.

Under mötet deltog 57 olika läkarorganisationer. Den nigerianske läkaren Osahon Enabulele valdes till Heidi Stensmyrens efterträdare på presidentposten.

Läs också: WHO »djupt oroat« över kriget i Ukraina – ger miljoner i krisstöd