Företrädarna för de tre styrande partierna i Region Örebro län: Behcet Barsom (KD), Andreas Svahn (S) och Charlotta Englund (C). Foto: Alesia Goncharik/Socialdemokraterna Örebro län

På onsdagen undertecknade de tre partierna en överenskommelse om ett fortsatt samarbete för att styra regionen. Denna gång har dock S och KD tappat var sitt mandat, vilket gör att trion förlorar majoriteten. De är ändå ganska trygga i att säkra sitt styre, eftersom alla andra partier skulle behöva gå ihop för att fälla dem, vilket inte förefaller troligt.

För sjukvårdens del sker en förändring i styret. Ordförandeposten för hälso- och sjukvårdsnämnden går till KD, i stället för till S som under förra mandatperioden.

Partierna har ett gemensamt program, där de lyfter några viktiga frågor för den kommande mandatperioden: kompetensförsörjning, utvecklingsplaner för regionens tre sjukhus, kortade väntetider, arbetet mot den psykiska ohälsan, grönt näringsliv, och förbättringar i kollektivtrafiken.

Men man har också olika inställning i några frågor. Som exempel vill C och KD gärna se fler privata utförare i vården, vilket man nu kommit överens med S om.

– Om S hade styrt själva hade det nog inte varit så mycket av den varan, säger Bechet Barsom, KD:s företrädare, till SVT Nyheter Örebro.