Lars-Erik Olofsson, gruppledare för Kristdemokraterna i Jämtland Härjedalen. Foto: Sara Rönnberg

På måndagsförmiddagen meddelande Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet att de kommer att styra regionen de kommande fyra åren. Tillsammans samlar de tre partierna 30 av de 55 mandaten i regionfullmäktige.

– Vi tre partier är väldigt överens om vilka saker som behöver utföras, hur vi ska hantera olika politiska frågor och verksamheten i regionen, sa Bengt Bergqvist (S) vid dagens presskonferens, enligt SVT Jämtland.

Stort fokus under mandatperioden kommer att läggas på bemanningsfrågor. I januari kommer partierna att presentera fler detaljer om kommande reformer.

Den senaste mandatperioden har varit skakig. Efter valet 2018 tog det lång tid att få ihop ett styre i regionen. Till slut blev det en blågrön koalition med C, M, L, MP och KD, men förra året valde Kristdemokraterna att hoppa av samarbetet. Orsaken var olika åsikter om vad som behöver göras för att förbättra arbetsmiljön vid Östersunds sjukhus. 

KD:s gruppledare Lars-Erik Olofsson, som valde att avgå som regionråd i protest, är överläkare i infektionsmedicin vid Östersunds sjukhus.

Det sista året av mandatperioden har de fyra resterande partierna styrt i minoritet.

Och nu är det alltså klart att avhopparen KD lierar sig med S och V. Att KD sitter i samma styre som V är ovanligt.

– Jag vet inte om de samarbetar någon annanstans i landet. Men här har vi informellt samarbetat en hel del och haft samsyn, framför allt i de frågor som är viktiga för oss – personalpolitiska frågor som arbetsmiljö, återhämtning, schemaläggning, arbetstidsavtal mm, säger Lars-Erik Olofsson till P4 Jämtland.

Han anser att politikerna är skyldiga att lägga ideologiska skillnader åt sidan för att kunna hantera det svåra läge som sjukvården i regionen befinner sig i.

– Vi är skyldiga våra medborgare och personalen det, när vi har sådan kris som vi har.

Årets val gick bra för Socialdemokraterna, som knep 21 mandat. En ökning med tre jämfört med 2018. Även Kristdemokraterna stärkte sin position med ett mandat, och blev femte största parti i regionfullmäktige. Centerpartiet, som blev näst största parti i regionen valet 2018, var däremot en av de stora förlorarna och tappade fyra mandat. En annan förlorare var Liberalerna, som åkte ur regionfullmäktige.