Det ska inte gå att få förtur till sjukvård genom privata sjukvårdsförsäkringar. Det var kärnan i det förslag till lagändring som den socialdemokratiska regeringen lade fram i våras. Regeringen ville bland annat att regionerna skulle skriva särskilda avtal med sina privata vårdgivare, där det skulle framgå hur man säkerställer att uppdraget från regionen inte påverkas negativt av vårdgivarens andra uppdrag.

– I dag kan patienter med sjukvårdsförsäkring i vissa fall gå före andra patienter med större behov av vård. Så ska det inte vara. Det här lagförslaget är ett första steg för att komma till rätta med detta, sa dåvarande socialminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande i samband med att lagförslaget presenterades.

Men nu lägger de fyra koalitionspartierna Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna fram en följdmotion som går ut på att slopa lagförslaget, vilket Dagens Nyheter var först med att berätta.

I motionen skriver partierna att den socialdemokratiska regeringen la fram förslaget »i ideologiskt syfte«, som »ett försök att försvåra för alla gemensamma krafter att kunna korta och kapa vårdköerna inom hälso- och sjukvården«. De menar att regeringen har lagt »ett oproportionerligt stort fokus« på att bekämpa privata alternativ och valfrihet, samtidigt som köerna till vården ökar.

Även Centerpartiet har motionerat om att slopa lagändringen, medan Vänsterpartiet å sin sida hade velat se skarpare förslag, enligt DN.

Läs också:
Utredning föreslår hårdare regler för privata sjukvårdsförsäkringar
Regeringen vill förbjuda privata försäkringar i offentlig vård
Ny lag ska förhindra att försäkringspatient får förtur