Vårdmottagningen Aureum Healthcare i Stockholm har som affärsidé att förskriva cannabis till smärtpatienter – något som går stick i stäv med Region Stockholms läkemedelskommittés rekommendation om att cannabispreparat inte ska användas i smärtlindrande syfte i sjukvården »eftersom evidensen för smärtlindrande effekter är klen eller saknas helt«.

Som Läkartidningen berättat fattade Region Stockholm nyligen beslutet att stänga vårdmottagningens arbetsplatskod från och med den 10 oktober i väntan på Socialstyrelsens prövning huruvida mottagningen har rätt till en arbetsplatskod eller inte. Orsaken var enligt regionen att mottagningen förskrivit stora mängder cannabis extempore – vilket innebär att ett icke-standardiserat läkemedel tillverkas för en specifik patient – utan att det varit medicinskt motiverat.

Till skillnad från cannabisläkemedel omfattas extempore av högkostnadsskyddet. Enligt lokaltidningen Mitti har Region Stockholm betalat ut 7,7 miljoner kronor till mottagningen i subvention för läkemedel som den skrivit ut sedan öppnandet förra sommaren.

I sitt beslut att stänga arbetsplatskoden hänvisade hälso- och sjukvårdsförvaltningen också till brister i journalföringen.

Därmed såg mottagningens möjlighet att skriva ut cannabis inom ramen för högkostnadsskyddet ut att försvinna. Men nu upphäver alltså Socialstyrelsen beslutet.

Socialstyrelsen konstaterar att det inte ingår i myndighetens uppdrag att utöva tillsyn över vårdgivare eller att pröva frågor om behörighet och förskrivningsrätt utan att det som ska prövas är om mottagningen har rätt till arbetsplatskod utifrån gällande bestämmelser.

Och det anser alltså Socialstyrelsen att mottagningen har, bland annat därför att den har sin arbetsplats i regionen och bedriver sjukvård, samt är registrerad som vårdgivare hos Inspektionen för vård och omsorg.

Det tar dock inte slut där. På fredagseftermiddagen meddelar Magnus Thyberg, avdelningschef Kunskapsutveckling i Region Stockholm, att regionen överklagar Socialstyrelsens beslut.

I ett mejl till Läkartidningen uppger han:

»Utifrån lagstiftningen (Patientsäkerhetslagen och Hälso- och sjukvårdslagen) och den överenskommelsen för arbetsplatskod som finns ser vi att regionen har ett ansvar för att vården sker på ett patientsäkert sätt. I granskningen av Aureums arbetsplatskod bedömer vi att det utifrån underlaget inte går att avgöra om läkemedelsförskrivningen är patientsäker. Därför överklagar vi Socialstyrelsens beslut«.