Den nuvarande ordföranden Sofia Rydgren Stale valdes för två år sedan och hennes förordnande går ut vid Läkarförbundets fullmäktige i år. Nu ger valberedningen henne förnyat förtroende och föreslår att hon väljs om för att sitta på posten till 2024.

Valberedningen skriver i sin motivering att hon är en uppskattad ordförande, en stark ledare och att de bedömer att hon är »rätt person att ta organisationen och läkarkåren framåt genom de utmaningar som väntar«.

Sofia Rydgren Stale är överläkare i psykiatri, och har senast jobbat kliniskt inom primärvården. Hon har även varit engagerad i Sveriges yngre läkares förening, Sylf, och är ordförande i Östra Skånes läkarförening.

Marina Tuutma är specialist i allmänmedicin, utbildad i Estland och verksam i Värmland. Hon är även ordförande i Distriktsläkarföreningen, DLF, sedan fem år tillbaka och aktiv lokalfackligt.

Som Läkartidningen tidigare har berättat väljer två ledamöter att kliva av förbundsstyrelsen i år: Torsten Mossberg och Ylva Sandström.

Även Madeleine Liljegren, som egentligen är vald till 2023, har meddelat att hon slutar i och med årets fullmäktigemöte och där föreslår valberedningen att hon genom ett fyllnadsval ersätts med Hanna Kataoka fram till fullmäktige 2023. Hanna Kataoka är överläkare i psykiatri, rättspsykiatri och beroendemedicin och verksam i Göteborg.

Valberedningen föreslår Anna Rask Andersen och Shadi Ghorbani som nya ledamöter.

Anna Rask-Andersen. Foto: Göran Segeholm

Anna Rask Andersen är, liksom Torsten Mossberg, verksam i Seniora läkare och gör – om hon blir vald – comeback i Läkarförbundets förbundsstyrelse. Hon satt i förbundsstyrelsen 2006–2014 och hade då särskilt fokus på arbetsmiljöfrågor. Anna Rask Andersen är specialist i klinisk fysiologi och yrkesmedicin och har länge varit lokalfackligt aktiv i Uppsala.

Anna Rask Andersen beskrivs som »en glödande fyr i mörkret« med lång facklig erfarenhet på flera nivåer och stor insyn i forskningsfrågor och statliga anställningar.

Shadi Ghorbani är ordförande i Sylf, ST-läkare i allmänmedicin i Hässleholm och är även engagerad lokalfackligt i Skåne. Hon beskrivs som en person som får saker gjorda och som har en förmåga att inkludera alla.

Ledamöterna Erik Dahlman, Saad Rammo och Emelie Hultberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

Valberedningens uppfattning är att det finns ett stort förtroende för förslaget i sin helhet. Valberedningen skriver att de har strävat efter att ta fram ett förslag där så många som möjligt av de fackliga kunskaper och erfarenheter samt personliga egenskaper och kompetenser som delföreningarna efterfrågar finns med.
Läkarförbundet har sitt fullmäktigemöte 9–10 november, och då kommer den nya styrelsen att väljas.