Vid årsskiftet börjar ett nytt avtal om arbetsplatskod för privata vårdgivare utan vårdavtal att börja gälla. Tanken är att det ska ge Region Stockholm bättre förutsättningar att vidta åtgärder vid förskrivning som misstänks vara olaglig eller en fara för patientsäkerheten.

Arbetsplatskoden behövs för att förskriva läkemedel inom högkostnadsskyddet.

– Förut har vi haft en överenskommelse. Nu blir det tydligare att vi har krav för att tillhandahålla en arbetsplatskod. Det handlar bland annat om att man ska följa gällande riktlinjer för läkemedelsförskrivning och ge medicinskt motiverad behandling, säger Magnus Thyberg, avdelningschef kunskapsutveckling, Region Stockholm.

Vårdgivaren ska även lämna ut underlag för att regionen ska kunna följa upp vårdgivarens läkemedelsförskrivning.

Som Läkartidningen berättat har Region Stockholm velat dra in arbetsplatskoden för Aureum Healthcare – en vårdmottagning med fokus på att förskriva medicinsk cannabis till patienter med smärtproblematik. Men Socialstyrelsen rev upp beslutet, vilket regionen har överklagat till Förvaltningsrätten.

Det är dock inte turerna kring Aureum Healthcare som drivit fram avtalet, enligt Magnus Thyberg.

– Det här är ett arbete som vi har påbörjat sedan tidigare för att försöka stärka våra möjligheter att ta ett helhetsansvar för patientsäkerhet och kvalitet.

Däremot visar situationen med Aureum Healthcare tydligt att det finns behov av ett avtal, anser han.

Förra veckan fattade Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, beslut om verksamhetsförbud för vårdgivaren eftersom det i en granskning framkommit mycket allvarliga brister, som visat på »en påtaglig fara för liv och hälsa«.

Granskningen omfattar 60 patientärenden – däribland fyra svårt sjuka barn.

– Alla de här 60 har fått läkemedlet förskrivet utanför indikation och utan att det har motiverats i patienternas journaler, trots att förskrivning av det här läkemedlet utanför indikation ska ske med stor försiktighet och noggrann motivering, sa Sabina Wikgren-Orstam, avdelningschef på Ivo, till Läkartidningen i samband med beslutet.

I ett mejl till Läkartidningen har Aureum Healthcare uppgett att beslutet kommer att överklagas till Förvaltningsrätten.

Läs också:

Ivo beslutar om verksamhetsförbud för cannabisklinik i Stockholm