I Region Stockholm ges en »inomlänsersättning« på 300 kronor till vårdcentraler i regionen som tar emot patienter som är listade hos en annan vårdgivare i Region Stockholm. Det gör också att stockholmares besök till exempelvis Krys och Doktor.se:s digitala mottagningar – vårdgivare som även har fysiska vårdcentraler i regionen – kan vara grund för inomlänsersättning, eftersom digitala besök ersättningsmässigt likställs med fysiska.

Om en stockholmare gör ett sådant digitalt besök, kan det alltså innebära att Kry eller Doktor.se får en grundersättning på 110 kronor för besöket, plus 300 kronor i inomlänsersättning.

När Vänsterpartiet gick med på att stödja ett regionstyre bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet i Region Stockholm, var det under förutsättning att en 44 punkter lång lista med krav skulle genomföras under mandatperioden.

I punkt 18 på denna lista konstaterar Vänsterpartiet att Region Stockholm kommer att »ta bort särskilda fördelar för nätläkare som har etablerat sig i regionen«.

Enligt Svenska Dagbladet Näringsliv vill Vänsterpartiet sätta stopp för inomlänsersättningen till nätläkarbolagen. Både V och S har sedan tidigare, när partierna var i opposition, varit emot ersättningsmodellen.

Vänsterpartiet anser också att digitala besök inte ska likställas med fysiska.

– Precis som att vårdcentraler inte får extra betalt för telefonbesök ska vårdgivare inte heller få särskild ersättning för ett digitalt besök, säger Jonas Lindberg, regionfullmäktigeledamot för Vänsterpartiet, till SvD Näringsliv.

Han tror att det blir en förändring under 2023. Primärvårdsregionrådet Christine Lorne (C) uttrycker sig något mer försiktigt till tidningen. I ett mejl skriver hon att mittenkoalitionen ska se över »den extraersättning som utgår för icke listade patienter samt ersättningen för videobesök i enlighet med överenskommelsen med V«.

Vänsterpartiet vill även se över det så kallade nyetableringsstödet som infördes 2020. Det innebär att nya husläkarmottagningar får sin besöksersättning höjd med 50 procent de 12 första månaderna av sin verksamhet.

Hittills i år har Region Stockholm betalat ut 124 miljoner kronor för digitala besök, gjorda av patienter som antingen varit olistade eller listade på annan vårdcentral än där de gjort sitt digitala besök. Kry på Sibyllegatan, dit vårdgivaren slussar en stor del av sina digitala besök, har fått 74 miljoner kronor. Doktor.se i Norra Djurgårdsstaden har fått 35 miljoner, medan den tredje högst ersatta, Sköndals husläkarmottagning, har fått 10 miljoner kronor.

Läs även:
Konkurrensverket: Upphandla nätläkartjänsterna i konkurrens
Nätläkare välkomnar förslag på ny modell för ersättning
Fler direktavtal kan bli effekten om regioner slutar betala nätläkare