SKR bedömer att skatteunderlaget ökade med 5,3 procent under förra året. Det faktiska underlaget växer också tydligt under perioden 2022–2025, som SKR:s prognos omfattar. Men den globala konjunkturen spås en »rejäl avkylning«, och både inflation och räntor blir högre än tidigare beräkningar.

Jämfört med den förra skatteunderlagsprognosen, som kom i augusti, justerar SKR därför ned skatteunderlagets faktiska värde fram till 2025. Nästa år bedöms skatteunderlaget bli 3 procent lägre jämfört med i år. Skatteunderlaget äts upp av pris- och löneökningar, samt inflationskostnader för pensionerna, vilket Läkartidningen tidigare har berättat om.

− Trots relativt stora ökningar av skatteintäkterna kommer de att räcka till en allt mindre verksamhetsvolym. Det blir alltså svårare för kommuner och regioner att finansiera de växande välfärdsbehoven samtidigt som den största utmaningen kommer att vara kompetensförsörjning, att hitta tillräckligt med arbetskraft med rätt kompetens, säger SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog i ett pressmeddelande.

I sin omvärldsbevakning noterar SKR att det finns tecken på att inflationen mattas av i USA, men att det samtidigt finns en stigande löneinflation där. I Europa ser en minskad inflation ut att vara längre bort, men den kan dämpas av avtagande inflation utifrån.

SKR skriver i skatteunderlagsprognosen för regionerna att frågan inte är om Sverige går mot en lågkonjunktur, utan hur snart och hur djupt.

Senaste skatteunderlagsprognosen finns på SKR:s webbplats.

Läs även:
SKR:s chefsekonom: Värsta ekonomiska läget på 30 år