Ola Bratt är förvånad och kritisk till att EU-kommissionen rekommenderar nationell screening för prostatacancer – ett förslag som det i slutänden blir upp till EU:s ministerråd att klubba igenom.

– Jag uppfattar det som att lobbyverksamhet ligger bakom detta, snarare än rent vetenskapliga överväganden. Underlaget som de hänvisar till är anmärkningsvärt svagt, säger Ola Bratt, som är ordförande för den nationella arbetsgruppen för organiserad prostatacancertestning, samt professor i urologi och klinisk cancerepidemiologi.

Det som rekommenderas är screening genom PSA-test, följt av MR-riktade biopsier hos dem med måttligt förhöjt PSA.

Men Ola Bratt konstaterar att viktiga pusselbitar för att kunna införa ett nationellt screeningprogram fortfarande saknas:

Hur mycket minskar överdiagnostiken med ett screeningprogram som inkluderar magnetkamera hos män med förhöjt PSA, jämfört med enbart PSA-prov? Hur blir utfallet vid upprepad testning med magnetkamera och hur tätt måste män med höga PSA-värden göra en ny magnetkameraundersökning?

– Det är fel att lägga fram ett så omfattande förslag som påverkar en stor del av den friska befolkningen utan att man verkligen vet att man gör mer nytta än skada i ett befolkningsperspektiv, säger Ola Bratt.

Han slår samtidigt fast att rekommendationen ger ökad tyngd till såväl patientföreträdare som företrädare för professionen som argumenterar för införandet av nationell screening.

– Trycket kommer att bli stort. Jag hoppas att Socialstyrelsen besinnar sig och inväntar det vetenskapliga underlag som behövs.

Enligt Ola Bratt bygger rekommendationen mycket på det europeiska urologsällskapet EAU:s rekommendationer för tidig diagnostik av prostatacancer.

– Där verkar man inte ens ha funderat på hur man ska gå till väga med organisatoriska frågor. Det verkar som att EAU tänker sig att man remitterar män med förhöjda PSA-värden till vilka urologer som helst. En enorm mängd män kommer att bli patienter och ta enorma resurser i sjukvården om man ska individualisera uppföljningen för alla män med höga PSA-värden.

Som Läkartidningen berättat har flera regioner dragit i gång organiserad prostatacancertestning, vilket innebär att män i en viss åldersgrupp erbjuds att ta ett PSA-prov, följt av riktade biopsier hos dem med förhöjt PSA.

Enligt Ola Bratt finns det avgörande skillnader mellan regionala projekt för organiserad prostatacancertestning och ett nationellt screeningprogram. En är att det i ett regionalt projekt går att avsluta om resurserna brister eller om resultaten visar sig vara sämre än förväntat.

– Ett nationellt screeningprogram kan man inte bara stoppa bara några år efter att det har börjat, säger Ola Bratt.

En annan viktig skillnad är de hårda kraven på att de regionala projekten för prostatacancertestning måste generera kunskap.

Ola Bratt liknar dem vid små smidiga lotsbåtar som åker omkring i skärgården och rekognoscerar farvattnen och kartlägger grynnor och skär.

– En liten lotsbåt kan vända tillbaka. När man sjösätter den stora supertankern – ett nationellt screeningprogram – och kör ut med den i skärgården så behöver man ha de små lotsbåtarna som visar vägen.