Läkarutbildningarna har sex procent färre förstahandssökande till vårterminen 2023 jämfört med våren 2022 medan ansökningarna till sjuksköterskeutbildningarna har minskat med 11 procent.  Det konstaterar Universitets- och högskolerådet, UHR, som presenterar ny statistik.

VT 2022 var det 6 054 sökande, varav 5 066 förstahandssökande, till läkarutbildningarna. VT 2023 var det 5 709 stycken, varav 4 786, förstahandssökande.

Även totalt sett minskade antalet sökande till vårens universitets- och högskoleutbildningar med fem procent jämfört med förra våren. Minskningen var lika stor bland kvinnor och män.

– Nedgången beror troligtvis på den förändrade situationen efter pandemin, men vi bedömer att intresset för högskolestudier är fortsatt högt, säger Tuula Kuosmanen, avdelningschef på UHR, i ett pressmeddelande.

Minskningen är störst bland dem som är 19 år eller yngre.