– Vi har kallat till pressträff i dag för ett historiskt maktskifte. Det är första gången på 16 år som ett socialdemokratiskt parti får bilda en koalition i Region Stockholm, sa Aida Hadzialic (S).

Den gångna mandatperioden har hon varit oppositionsregionråd. Men på fredagen presenterade hon det kommande styret, vilket kommer att bestå av hennes parti, Centerpartiet och Miljöpartiet. Den styrande trion har dock ett samarbete med Vänsterpartiet. S, C och MP blir en minoritetsledning med 65 mandat av 149, men som med V:s 18 mandat kan få igenom exempelvis en budget.

Aida Hadzialic fortsatte att prata om att den kommande mandatperioden kommer att bli krävande med det osäkra omvärldsläget, där inflationen är en direkt påverkande faktor.

– Kraftfulla prioriteringar kommer att krävas. I landets rikaste regioner kommer vi inte gå fram med en skattehöjning när människor redan har det svårt att få vardagen att gå ihop, sa hon och fortsatte:

– Vi är övertygade om att det finns tillräckligt med resurser, men att vi måste våga peka ut en riktning där vi minskar andelen byråkrater, vågar göra upp med växande konsultnotor, och bryter den ohållbara kostnadsutvecklingen på vårdvalsmarknaden.

Det här ska, som Aida Hadzialic uttryckte det, frigöra medel till »kärnverksamheterna«. Vården i regionen ska bli behovsstyrd, var man bor ska inte spela någon roll, påtalade hon.

– Den som arbetar i vården ska få fler kollegor och bättre arbetsvillkor. Vi vill se en ökad grundbemanning, arbetstider med rätt till återhämtning, stärkt handledning och fler utbildningsplatser. Vårdpersonalens inflytande ska stärkas och kontakten mellan regionens ledning och vårdpersonal ska bli betydligt bättre, fortsatte Aida Hadzialic.

Detaljerna dröjer till dess de tre partierna presenterar sin budget. Men de lyfte några områden inom hälso- och sjukvården där de vill satsa.

– Mer pengar ska gå till regionens akutsjukhus för att ge en mer patientsäker vård och korta köerna. Sjukhusen ska vara en arbetsplats där personalen vill och orkar jobba. I stället för att skattepengar försvinner i väg till byråkrati och konsulter, ska de gå tillbaka till det de är avsedda för: vårdpersonalen och patienterna, sa Aida Hadzialic.

Centerpartiets gruppledare Gustav Hemming lyfte också primärvården:

– Jag är väldigt glad för att vi kan presentera en historisk satsning på vårdcentraler och den nära vården som navet i sjukvården, där alla har en fast läkare, sa han och tillade att partierna ska ta fram en långsiktig plan för att varje läkare ska ansvara för 1 100 patienter.

Han lyfte också varför C väljer att samarbeta med S, MP och därtill V. I det beslutet ligger till stor del att man, liksom nationellt, inte vill luta sig mot SD för att kunna genomdriva sin politik.

– Att ge SD makt och inflytande i Stockholmsregionen innebär att ge liberalismens uttalade fiende makt och inflytande. Men det är också sakpolitiskt starkt motiverat, åtminstone för oss centerpartister.

Han pratade om ett medmänskligt samhälle med allas rätt till vård och om klimatomställning– områden där man inte kan komma överens med SD.

– Det är klart att det har påverkat Centerpartiets beslut att vilja vara med och forma den här koalitionen, därför att något bättre alternativ har inte funnits, sa Gustav Hemming.