»Århundradets vårdreform« kallar regeringen och Sverigedemokraterna själva sin plan för hälso- och sjukvården den kommande mandatperioden. För att korta vårdköerna och öka jämlikheten vill partierna se en ökad statlig styrning av vården. Som framgår av Tidöavtalet ska bland annat för- och nackdelarna med ett helt eller delvist förstatligande utredas.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) vid ett seminarium om etik i hälso- och sjukvårdens styrning. Foto: Ingrid Helander.

– Det är riktigt akut i hälso- och sjukvården i dag och personalen har en mycket tuff situation, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johanson (KD), till Läkartidningen i samband med ett seminarium om etik i hälso- och sjukvårdens styrning, under torsdagen.

Önskan om mer nationell styrning kommer enligt Acko Ankarberg Johansson från »ganska många områden«. Det handlar, enligt ministern, bland annat om kompetensförsörjning »i vissa delar« och läkemedelstillgång.
­
– Vad gäller till exempel sällsynta läkemedel är det viktigt att det är en jämn tillgång i hela landet – oavsett var man bor.

Utredningsdirektiven om ett eventuellt statligt huvudmannaskap kommer emellertid inte att vara på plats förrän efter jul, meddelar Acko Ankarberg Johansson, med hänvisning till medieuppgifter om ett tidigare startdatum.

– Det här är inget man gör snabbt och geschwhint utan det handlar om att tänka till: vad är det vi ska utreda, på vilket sätt ska vi göra det och vilka ska vara med? Jag tänker ägna den här hösten åt att hitta bra former för det och återkommer efter jul med hur det ska gå till.

Vem blir utredare?
­– Det ska bli en parlamentarisk utredning förstås, vi måste ha alla partier med.

En utredning tar lång tid och du beskriver läget i vården som akut – vilka åtgärder prioriterar du på kort sikt?
– Vi återkommer med det i budgeten, som kommer snart. Vi har ganska många utredningar som ligger, och uppdrag från riksdagen som jag själv har medverkat till utifrån min tidigare roll. Det handlar om att se till att vi får en bättre arbetsmiljö och bättre arbetsvillkor så att man orkar stanna kvar i yrket och orkar jobba heltid, om det är det man vill. Det är endast på det sättet vi kan klara kompetensförsörjningen.