Inför årets fullmäktigemöte i november har valberedningen föreslagit omval av ett flertal i den sittande förbundsstyrelsen – bland annat den nuvarande ordföranden Sofia Rydgren Stale.

Kristina Jennische säger att valberedningens förtroende för henne är fortsatt starkt, trots kritiken från den avgående styrelseledamoten Madeleine Liljegren, som Dagens Medicin var först med att rapportera om.

– Vi har fullt förtroende för henne, liksom alla andra personerna i förbundsstyrelsen. Kritiken får stå för Madeleine Liljegren, säger hon.

Ni har intervjuat hela förbundsstyrelsen och representanter från många delföreningar. Har ni fått fler signaler om att arbetet i förbundsstyrelsen inte fungerar på ett bra sätt?

– I stort är vår bild att styrelsearbetet har fungerat. Sedan är det alltid så att olika personer i en styrelse har lite olika bild av det. Vårt uppdrag som valberedning är att lägga fram ett förslag på den styrelse som vi tror har bäst förutsättningar att driva förbundet framåt, säger Kristina Jennische och tillägger:

– Det har vi gjort och vi är jättenöjda med vårt förslag. Vi tror det blir en jättebra styrelse både kompetensmässigt, erfarenhetsmässigt och samarbetsmässigt.

Kristina Jennische påpekar att stödet för förslaget är stort, även sett till de inkomna nomineringarna. Ingen annan har nominerats varken till ordförandeposten eller till andre vice ordförandeposten, som också är uppe för omval och där Marina Tuutma sitter.

Sofia Rydgren Stale har nominerats till ordförande 2022-2024 av Östra Skånes läkarförening, Mellersta Skånes läkarförening, Nordvästra Skånes läkareförening, Malmös läkareförening och Värmlands läkarförening.

Läs också:
Madeleine Liljegren: »Alla måste få säga vad de tycker«
Madeleine Liljegren slutar i förtid – kritiserar styrelsen arbete
Sofia Rydgren Stale föreslås bli omvald
Ylva Sandström och Torsten Mossberg lämnar förbundsstyrelsen