Enligt SVT har cirka 200 vårdanställda kontinuerligt arbetat med att anpassa Millennium till svenska förhållanden sedan upphandlingen 2017. Men sedan starten har också ett hundratal hoppat av. Drygt 20 av dessa har svarat på SVT:s enkät.

De ger ett genomsnittligt lågt betyg till systemet och hur arbetet med det har fungerat. På en femgradig skala får systemet 1,9.

»Känns föråldrat redan innan det startat. Är ej patientsäkert. Vårdpersonalens kritik hörsammas ej«, uppger en läkare i enkäten. En annan svarar att ingen medarbetare har sett det i funktion någonstans, och en tredje är rädd att det kommer förändra vården »i en riktning som ingen egentligen ville«.

Harald Roos, styrgruppsordförande i Skånes digitala vårdsystem, SDV, medger att Millennium åtminstone inte kommer att vara optimalt från start.

– Första grundplattan, den kommer inte vara perfekt. Jag är övertygad om att det var rätt beslut men ser också att det inte kommer vara utan problem att implementera det, säger han till SVT.

Han beklagar att flera vårdanställda uttryckt sådan kritik för systemet. Men även om det finns mycket kvar att utveckla, är han positiv inför framtiden.

– Skulle vi ha tagit systemet som det såg ut från början, då hade jag inte godkänt det. Men som det ser ut i dag känner jag mig trygg med det, säger Harald Roos.

Som Läkartidningen berättade i september skrev Läkarförbundet Skåne (som samlar de fyra lokalföreningarna) ett öppet brev till regionstyrelsen, där de framför kritik mot Millennium och det som upplevs som bristande insyn. Det har lett till att Harald Roos bjudit in till ett möte.

Region Skåne och Västra Götalandsregionen, som också upphandlat Millennium, presenterade också i förra veckan att de fördjupar sitt samarbete kring systemet. Enligt Boel Mörck, samordnare för projektet i Västra Götalandsregionen, kommer det att underlätta införandet i båda regionerna.

Läs även:
Skånskt läkarlarm om införandet av Millennium – regionen vill ha möte
VGR och Skåne ska samarbeta om det nya systemet Millennium