Skåne och Västra Götalandsregionen skrev avtal med Cerner, företaget bakom Millennium, under 2017 respektive 2018. Sedan dess har arbetet med att införa det nya heltäckande vårdinformationssystemet drabbats av förseningar vid ett flertal tillfällen.

De båda regionerna har haft ett informellt samarbete under resans gång, men nu ska det fördjupas. Därigenom ska införandet bli smidigare och bättre möta behoven. Målsättningen är att det bara ska finnas en svensk version av Millennium, skriver regionerna i ett pressmeddelande.

– Det kommer också att underlätta för oss i regionerna när vi stöter på utmaningar, till exempel hur vi ska tolka lagar och regler. Samarbetet stärker också regionernas roll i kontakterna med leverantören Cerner, säger Boel Mörck, samordnare för projektet i Västra Götalandsregionen.

Läs även:

Skånskt läkarlarm om införandet av Millennium – regionen vill ha möte

Svensk-amerikanskt samarbete – VGR får nytt IT-system

VGR:s nya journalsystem får ny tidsplan – delar startar redan i höst

Cerners förslag: Inför Skånes nya vårdinformationssystem först 2025