Enligt ett förslag på en åtgärdslista för att minska energianvändningen i Västra Götalandsregionen som Sveriges Radio P4 Göteborg tagit del av, kan det bland annat bli kallare på sjukhusen i Västra Götaland. Regionen bedömer att det totalt går att spara fem miljoner kilowattimmar på ett år. Att sänka temperaturen på sjukhusen beskrivs som en viktig del.

– Det handlar om att minska energianvändningen till gagn för hela samhället och mildra den europeiska energikrisen, säger Jan Eriksson som är fastighetsdirektör till P4 Göteborg.

I delar av sjukhuset där det inte rör sig så mycket folk, som kulvertar, kan det handla om flera graders sänkning enligt radion. På vårdavdelningar och andra utrymmen där patienter finns, handlar det om en grads sänkning.

– Det ska naturligtvis inte äventyra patientsäkerheten, säger Jan Eriksson och lägger till att patienterna bland annat kan få extra filtar för att värma sig om det behövs.

Personal som duschar på jobbet uppmanas också till kortare duschar samt att släcka belysning och stänga av apparater när de inte behövs.

Västfastigheter, som är regionens egna fastighetsbolag, som bland annat förvaltar sjukhusen, har som mål att halvera sin energiförbrukning till 2030.

Läkartidningen har tidigare berättat att Region Skåne vidtagit liknande åtgärder. I Skåne tänker regionen däremot inte sänka temperaturen i lokaler där »patientnära arbete« bedrivs.

– Patienter berörs i dagsläget inte av temperatursänkningen. Varken inneliggande patienter eller de som besöker mottagningar och vårdcentraler, säger Region Skånes fastighetsdirektör Magnus Windblixt i ett pressmeddelande.