Ylva Sandström och Torsten Mossberg lämnar Läkarförbundets förbundsstyrelse.

Ylva Sandström, ordförande i Distriktsläkarföreningen i Stockholm. Foto: Privat

Ylva Sandström, som är specialist i allmänmedicin, har även avsagt sig posten som ordförande i Distriktsläkarföreningen i Stockholm och arbetet som redaktör för tidningen Distriktsläkaren. Anledningen är att hon har fått ett nytt arbete på Lif, branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige, som inte är förenligt med hennes fackliga engagemang.

»Jag ska bli Medical advisor på Lif, det vill säga i praktiken lobbyist för Läkemedelsindustrin. Det går inte att vara företrädare både för Sveriges läkare och läkemedelsindustrin på samma gång, tyvärr. Man måste vara tydlig vilken hatt man har på sig«, skriver hon i ett mejl till Läkartidningen.

Hon tillägger att hon hoppas på att en »bra och klok allmänläkare» kan kliva in i hennes ställe och påpekar att det är viktigt att allmänläkarna har en stark röst i förbundsstyrelsen i och med den stora omställningen mot en nära vård.

För Torsten Mossberg handlar det om en önskan att trappa ner.

– Jag har trivts jättebra i styrelsen. Men jag har väldigt många andra åtaganden också. Och det blev väldigt intensivt, framför allt i våras med dödshjälpsdebatten, säger Torsten Mossberg som även kliver av som ordförande i Etik- och ansvarsrådet efter åtta år i rådet, varav fyra som ordförande.

För att vara ordförande i Etik- och ansvarsrådet, krävs nämligen att man sitter i förbundsstyrelsen.

Dödshjälpsfrågan har bitvis varit svår att hantera, erkänner han. Efter ett inslag i Sverige Radio, där han försvarat hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds beslut att dra in legitimationen för läkaren Staffan Bergström – som hjälpt en ALS-sjuk man att dö – blev Torsten Mossberg exempelvis måltavla för en kritikstorm via mejl och sociala medier.

– Det gäller att vara bepansrad, konstaterar han.

Torsten Mossberg, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd.
Foto:Anders Wiklund/TT.

Torsten Mossberg tycker det är bra att Svenska läkaresällskapet och Läkarförbundet krokat arm och bett Statens medicinsk-etiska råd, Smer, uppdatera sin skrift om dödshjälp som kom 2016. Liksom att Läkarförbundet – efter rådets uppmaning – undersökt vad medlemmarna tycker.

Enligt enkätundersökningen som gjordes förra året tycker många läkare att dödshjälpsfrågan är komplicerad. Men 41 procent av dem som svarade var dock positiva till legalisering av dödshjälp. 34 procent var negativa, och 25 procent uppgav att de inte visste.

– Vi blev lite förvånade över att nära hälften kunde tänka sig en lagstiftning. Det är viktigt att veta vad medlemmarna tycker. Nu har vi ett bättre underlag för den diskussionen framöver.

Torsten Mossberg fortsätter som ordförande i Seniora läkare och som adjungerad medlem i Stockholms läkarförening.

Med sina 78 år tror han att han har åldersrekordet hittills i Läkarförbundets förbundsstyrelse. Han tycker det är viktigt att seniora läkare är representerade i Läkarförbundets fackliga ledning även framöver.

– Jag hävdar att man behöver ha en äldre medlem i styrelsen. Mellan 12 000 och 13 000 medlemmar i Läkarförbundet är pensionärer och arbetar mer eller mindre. Det är bra att man har allt från läkarstudenter upp till min ålder för att bredda underlaget.

Vilka som tar över efter Torsten Mossberg och Ylva Sandström avgörs under Läkarförbundets fullmäktigemöte 9-10 november.

I år är flera positioner i förbundsstyrelsen uppe för val: ordförande och andre vice ordförande samt totalt fem ledamöter. Samtliga väljs för två år framåt. Ingen annan i den nuvarande förbundsstyrelsen har dock sagt att de vill sluta. I veckan kommer valberedningen presentera sitt förslag.