Mordet på psykiatrisamordnaren Ing-Marie Wieselgren den 6 juli under Almedalsveckan har enligt kammaråklagare Henrik Olin »allvarligt kunnat skada Sverige och injaga allvarlig fruktan hos befolkningen eller del av befolkningen«.

Den 33-årige gärningsmannen åtalas därför för terroristbrott. Att mordet utfördes just under Almedalsveckan har extra stor betydelse för åtalspunkten, sa Henrik Olin under tisdagens pressträff med anledning av att han lämnat in stämningsansökan till Gotlands tingsrätt.

– Det handlar om ett hot mot det demokratiska samhällsskicket, det öppna samhället och mötesfriheten och där är det en viktig omständighet att brottet har ägt rum under den så kallade politikerveckan i Almedalen.

Att 33-åringen attackerade Ing-Marie Wieselgren var ingen slump, säger Henrik Olin. Utredningen visar att han i viss mån kartlagt henne och haft koll på hennes program under Almedalsveckan.

– Strax innan mordet var han medveten om vilka arrangemang hon deltog i och han har också uppehållit sig i det området där han sedan kunnat identifiera och angripa henne.

Varför 33-åringen utsåg just Ing-Marie Wieselgren till måltavla har enligt Henrik Olin inte inte varit helt enkelt att få svar på under utredningen, men något han hoppas ska klarna under den stundande rättegången.

Vad hade den åtalade för bild av psykiatrin?

– Han har haft en aversion mot psykiatrin i Sverige och har själv varit föremål för psykiatrisk behandling under längre tid. Han har ju också blivit bedömd som allvarligt psykiskt sjuk vid den rättspsykiatriska undersökningen som har gjorts i det här brottsmålsärendet, så man kan väl sammanfatta det som att han haft en negativ inställning till svensk psykiatri, säger Henrik Olin till Läkartidningen.

33-åringen åtalas också för förberedelse för terroristbrott då det under utredningen framkom att han även hade långtgående planer på att mörda eller allvarligt skada centerledaren Annie Lööf.

– Den åtalade har uttalat ett utvidgat hat mot psykiatrin och mot Sverige och sett de båda målsägande som representanter för det Sverige han hatar, säger Henrik Olin.

Under det omfattande utredningsarbetet har åklagaren beslagtagit teknisk bevisning som telefoner, datorer och fysiska anteckningsböcker där det framgått hur 33-åringen kartlagt bland annat Annie Lööfs förehavanden under Almedalsveckan. Bland bevisen finns också beslagtagna vapen i form av knivar, svärd och en pilbåge som mannen hade i sin ägo.

En viktig del i utredningen har, enligt Henrik Olin, varit att förstå om 33-åringen agerat ensam, vilket utredningen kunnat slå fast.

– Det finns ingenting i utredningen som tyder på att någon annan person varit inblandad i den här brottsligheten än den åtalade, säger han.

I utredningen har emellertid framkommit att 33-åringen visat intresse för fler personer än Ing-Marie Wieselgren och Annie Lööf. Där är dock åklagarens bedömning att hoten inte varit lika uttalade som i de fall där han nu beslutat att väcka åtal.

– Det är i huvudsak journalister, politiker men även andra personkategorier. För att det ska vara fråga om ett straffrättsligt ansvar för förberedelse till, i det här fallet terroristbrott, krävs bland annat att man måste ha tagit befattning med till exempel vapen, vilket inte varit fallet här.

Är det några personer inom psykiatrin eller representanter för vården som 33-åringen visat intresse för?

– Jag har svårt att svara på den frågan och kan inte på rak arm säga om någon av de knappt hundra personer som framkommit under utredningen har någon koppling till vården. Men det finns inget tydligt utpekande av andra personer i den professionen, säger Henrik Olin.

Under Almedalsveckan ska 33-åringen ha tältat en bit utanför Visby och rört sig runt i central Visby. Dock inte i själva Almedalsområdet där han, enligt Henrik Olin, beskrivit det som att det var extra mycket säkerhet.

I stämningsansökan framkommer också att 33-åringen endast hade köpt en enkelbiljett till Gotland. Som skäl har han i förhör uttryckt att hans liv där skulle ta en annan vändning, säger Henrik Olin.

– Antingen har han räknat med att bli tillfångatagen, eller till och med dödad, när han utförde det här attentatet som han kom till Visby för att göra.

Enligt stämningsansökan underkastar sig 33-åringen ansvar för de åtalade brotten.

Rättegången inleds den 8 november i Gotlands tingsrätt och pågår till och med den 15 november.

Läs även:
Åklagaren: Misstänkte mördaren inspirerades av andra terrordåd
Wieselgrens misstänker mördare led av psykisk störning under dådet
Stor sorg inom psykiatrin: »Om han velat prata hade hon lyssnat«
Psykiatrer vill synas mer i den offentliga debatten