Läkartidningen har tidigare berättat om den svenskutvecklade protesen, som efter en artikel i New England Journal of Medicine (Nejm) i april 2020, fick stor uppmärksamhet världen över. I studien beskrev en grupp Göteborgsbaserade forskare fyra amputerade patienter som testat den avancerade tankestyrda armprotesen med inbyggd känsel.

För tre av patienterna fungerade protesen bra, men den fjärde drabbades av svåra komplikationer och var nära att dö i en allvarlig infektion. De inopererade elektroderna som skulle styra protesen opererades bort och patienten kunde inte använda armprotesen, vilket framkom i en granskning gjord av tidningen Forskning och Framsteg tidigare i år.

Trots det skrev forskarna i Nejm-artikeln att »Inga allvarliga biverkningar, infektioner, blödningar eller avbrytande av användningen av protesen uppstod till följd av negativa händelser orsakade av implantaten.«

Forskarna anser att studien bygger på tre patienter då den var en rapport om hur protesen fungerade i vardagen. Att den inte fungerade alls för en av de fyra patienterna är därför inte relevant i sammanhanget, enligt forskarna.

Men New England Journal of Medicine håller inte med. Efter granskning har tidskriften tillfogat artikeln en rättelse, rapporterar Forskning och Framsteg. Bland annat har författarnas beskrivning av att »inga allvarliga komplikationer noterades«, tagits bort och en beskrivning av den fjärde patientens besvär lagts till.

– Jag tycker det är bra att man gör en sådan rättelse. För nu finns det troligen en rättvisande redovisning av vad som har hänt, säger Kjell Asplund, Socialstyrelsens ordförande och vetenskaplig sekreterare i Överklagandenämnden för etikprövning, till Forskning och Framsteg.

Studiens huvudförfattare, Max Ortiz Catalan, professor i elektroteknik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, anser dock fortfarande att det var rätt att utelämna information om den fjärde patienten och hävdar enligt tidningen att »rättelsen borde rättas«.

Som Läkartidningen tidigare rapporterat har bland annat Max Ortiz Catalan anmälts till Nämnden för prövning av oredlighet i forskning med anledning av studien i Nejm. Nämnden granskar nu den publicerade artikeln och om forskarna brutit mot god forskningssed. Besked om det kan enligt Forskning och Framsteg dröja till mars nästa år.

Läs även:

Beskrevs som succé – forskare berättade inte om bakslagen
Anställd vid Chalmers anmäls som misstänkt för oredlighet i forskning