– Vi har ju inga statliga medel till specialistutbildningen, utan det är vår arbetsgivare som bekostar den helt och hållet. En del arbetsgivare vill helt enkelt inte stå för kostnaderna, vilket leder till en risk för att vi får färre specialister i arbetsmedicin och att kompetensen utarmas, sa föreningens ordförande Ragnhild Ivarsson Walther till Läkartidningen inför mötet.

I dag är närmare 900 av Sveriges drygt 1 100 företagsläkare i pensionsålder och specialister enligt den gamla företagsläkarutbildningen. 2015 infördes en ny specialistutbildning i arbetsmedicin.

Sedan Arbetslivsinstitutet lades ner 2007 står specialiteten utan huvudman. Svenska företagsläkarföreningens mål är ett statligt övertagande av huvudmannaskap och finansiering för specialistutbildningen i arbetsmedicin för att säkra kompetensförsörjningen av specialister i arbetsmedicin och därmed också företagshälsovården.

Förbundsstyrelsen höll med om problemet. Men ansåg att de redan arbetar med frågan.

»Förbundet bistår, utifrån förmåga, således gärna i Svenska företagsläkarföreningens och Svensk arbets- och miljömedicinsk förenings arbete för ett förändrat huvudmannaskap för specialiteten arbetsmedicin«, skrev styrelsen i sitt motionssvar.

Svenska företagsläkarföreningen ville att mer görs.

– Många vill bli arbetsmedicinare men bristen på betald utbildning gör att arbetsgivaren tvekar att anställa ST-läkare. Många gråblockar därför, sa Ragnhild Ivarsson Walther på fullmäktigemötet.

Hon fick medhåll från flera håll.

– Det är oerhört viktigt att det finns arbetsmedicinare, som kan bistå oss i arbetet med vår arbetsmiljö. Att inte ha en huvudman gör att man inte har en motpart i förhandlingarna kring hur detta ska organiseras, sa Yvonne Dellmark från Stockholms läkarförening.

Anna Rask Andersen, Seniora läkare, vittade in sin tur om hur det fungerar på den arbetsmedicinska kliniken där hon arbetar.

– Vi har ST-läkare, men kan inte ta emot så många som behövs. Det här är jätteviktigt. Det måste till ett mer intensivt arbete så företagsläkarnas utbildning tryggas.

Till slut landade fullmäktige i ett beslut om att Läkarförbundet ska yrka för ett »tydliggörande av huvudmannaskap och  finansiering av ST i arbetsmedicin«.

Gråblocka

Ett underläkarvikariat, efter legitimation, i ST-liknande form som sedan kan tillgodoräknas vid ST.