Under en inspektion av arbetsmiljön på akutmottagningen i Örebro i januari förra året uppmärksammades flera brister. Arbetsmiljöverket krävde därför att Region Örebro län skulle se till att kraven i arbetet anpassades efter resurserna, för att inte riskera ohälsa bland sjuksköterskor, undersköterskor och andra yrkesgrupper på akutmottagningen. Men vid ett uppföljande besök i augusti i år hade bristerna i arbetsmiljön fortfarande inte åtgärdats, trots att arbetsgivaren försökt att motverka den höga arbetsbelastningen. Enligt Arbetsmiljöverket slutar sjuksköterskor och undersköterskor på grund av arbetsbelastningen samtidigt som nya arbetsuppgifter tillkommer. Personalen får också allt svårare att ta måltidsuppehåll och många arbetar över. »Det är frivilligt att gå in och arbeta extra men det är svårt för arbetstagarna att säga nej då det påverkar arbetskamraternas arbetsmiljö negativt«, skriver Arbetsmiljöverket till förvaltningsrätten och yrkar på att domstolen ska döma ut ett vite på en halv miljon kronor.

Men hälso- och sjukvårdsdirektör Jonas Claesson uppges vara förvånad över att Arbetsmiljöverket valt att gå till rätten för att kräva in vitet. Enligt Sveriges Radio P4 Örebro trodde regionen att det fortfarande pågick en dialog med Arbetsmiljöverket om förbättringar och att sista datum var satt till i december. Därför har regionen nu kopplat in jurister från Sveriges Kommuner och regioner, SKR, för att reda i frågan, enligt radiokanalen.