TLV har beslutat att det antivirala läkemedlet Paxlovid (nirmatrelvir/ritornavir) ska ingå i högkostnadsskyddet för vissa vuxna patienter med covid-19. Det handlar om patienter som inte behöver syrgas men som har en ökad risk att utveckla svår sjukdom – till exempel beroende på hög ålder eller nedsatt immunförsvar.

­─ Det är glädjande att det nu finns ett läkemedel i högkostnadsskyddet mot covid-19 som läkarna enkelt kan skriva ut till de patientgrupper som riskerar att drabbas av svår sjukdom och som har testat positivt för covid-19, säger Per-Henrik Zingmark, enhetschef på TLV, i ett pressmeddelande.

Enligt det uppdaterade nationella vårdprogrammet för covid-19 från september 2022 rekommenderas i första hand Paxlovid för patienter med ökad risk för svår covid-19. I andra hand rekommenderas Veklury (remdesivir).

I TLV:s subventionsbeslut konstaterar myndigheten att för patienter med covid-19, som inte behöver syrgas men som har en ökad risk att utveckla svår sjukdom, leder behandling med Paxlovid till minst lika bra resultat som med Veklury.

Kostnaden för Paxlovid är dock lägre än för Veklury, vilket gör att TLV anser att Paxlovid ska ingå i högkostnadsskyddet. Enligt TLV:s beslut är priset för en kur Paxlovid cirka 9 900 kronor jämfört med en kur Veklury, som kostar mellan cirka 29 700 och 33 600, beroende på behandlingslängd

Paxlovid är ett antiviralt läkemedel i pillerform bestående av de aktiva substanserna nirmatrelvir och ritonavir. Nirmatrelvir minskar aktiviteten av sars-cov-2-huvudproteas, vilket förhindrar replikation av viruset. Ritonavir hämmar metabolismen av nirmatrelvir, vilket ger ökade koncentrationer av nirmatrelvir.